Dagcentrene

Dagcentre (dette også gældende for DemensCentrum Aarhus) vil indtil efter påske kun være åbne for de borgere, der typisk opholder sig 4-5 dage i dagcenteret og som af nedenstående årsager ikke kan være derhjemme i de tidsrum, de plejer at være i dagcentret:

  • Borgere, som ikke kan være alene hjemme, imens ægtefællen er på arbejde.
  • Borgere som ikke kan være alene hjemme i selv få timer og der ikke kan tilbydes kompenserende hjælp fra familie/netværk.
  • Borgere, hvor ægtefællen af særlige årsager eks. egen sygdom, ikke kan passe borger i det tidsrum, borger plejer at være i dagcenteret og der ikke kan tilbydes kompenserende hjælp i hjemmet.
  • Enlige borgere, som ikke kan bevare egen døgnrytme som følge af ændring i dagsrytmen og hvor det vurderes, at gå ud over borgers sikkerhed . 

Lederne af dagcentrene er i et samarbejde med faglig leder Lissie la Cour ansvarlige for at kortlægge og træffe beslutning om, hvilke borgere der kan modtages i dagcentrene i perioden. Dette gælder indtil andet meldes ud.

Frivillighusene lukker ned for al aktivitet

I Frivillighusene kommer der rigtig mange mennesker, både stærke og mindre stærke borgere - og vi skal passe godt på hinanden. 

I lyset heraf har Aarhus Kommune besluttet at lukke for brugen af alle frivillighuse i Sundhed og Omsorg.

Det drejer sig om:

  • Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus C
  • Værkstedet, Østergade 40, 8000 Aarhus C
  • Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, 8000 Aarhus C
  • Fristedet Skæring, Plantagevej 14, 8250 Egå

Det betyder, at alle lokalebookinger er annulleret, og at der ikke må afholdes møder og arrangementer i Frivillighusene. Vi anbefaler, at I ser på jeres planlagte møder og arrangementer, som kan blive berørt af situationen, og giver besked til alle deltagere.

Da situationen udvikler sig hurtigt, kan vi ikke spå om hvornår vi åbner igen, men vi følger myndighedernes anbefalinger løbende, og vi vil skrive ud til jer på mail, når vi har nyt.

Lukningen er indtil andet meldes ud.

Har du spørgsmål kan du henvende dig til leder Susanne Brøchner Væring på telefon 41 85 42 13.

Folkesundhed Aarhus

Alle individuelle aftaler samt holdaktiviteter hos Folkesundhed Aarhus aflyses fra 11/3 og indtil andet meldes ud, da store dele af målgruppen er særligt sårbare i forhold til en evt. smitte med coronavirus.

Aflysning sker ved at borgerne ringes op og informeres.

Al kørsel med flextrafik aflyses.

Man er velkommen til at ringe til Folkesundhed Aarhus på 87 13 40 35, hvis man har spørgsmål.