I løbet af uddannelsen skal du i flere forskellige praktikker og undervejs vælge din specialisering.

Pædagoguddannelsen giver mulighed for at vælge tre specialiseringer:

  • Dagtilbudspædagogik 
  • Skole- og fritidspædagogik
  • Social- og specialpædagogik

Praktikken hos os er en del af at dit samlede forløb på pædagoguddannelsen, som udbydes af VIA University College. Praktikpladserne tildeles af uddannelsen.

Læs mere om pædagoguddannelsen og find information om optagelse på VIA's hjemmeside

Du skal i løbet af din uddannelse gennemføre fire praktikker.

1. Praktik: 36 dage med fokus på pædagogisk praksis.
2. Praktik: 26 uger med fokus på relation og kommunikation.
3. Praktik: 26 uger med fokus på samarbejde og udvikling.
4. Praktik: 16 dage i forbindelse med Bachelorprojekt.

1. og 4. praktik er ulønnet, mens du får løn efter BUPL- eller SL-overenskomst i din 2. og 3. praktik.

Børn og Unge

Vi tilbyder praktik til XX studerende årligt inden for alle tre specialiseringer. Størstedelen af praktikforløbene hos os er dagtilbudspædagogik og skole- og fritidspædagogik.

I din praktik hos os kan du for eksempel komme i praktik hos:

  • En daginstitution
  • En skole
  • En fritidsordning.

Sociale Forhold og Beskæftigelse

Vi tilbyder praktik til 108 studerende årligt inden for studieretningen Social- og Specialpædagogik.

I din Social-/Specialpraktik kan du for eksempel komme i praktik hos:

  • Døgntilbud til børn og familier.
  • Dag- og døgntilbud til voksne med psykiske vanskeligheder.
  • Forsorgstilbud til hjemløse samt udsatte unge og voksne.
  • Dag- og døgntilbud til voksne med handicap.