Brænder du efter at arbejde med drift og udvikling af de grønne områder i en by i rivende udvikling? At arbejde med at gøre byen grønnere med planlægning af træplantningsprojekter og omlægning af græsplæner til blomsterenge? Alt sammen i et samarbejde med kollegaer, entreprenører, borgere og virksomheder og i samspil med den øvrige udvikling af byen?

Hvis du kan svare ja på disse spørgsmål, kan du blive en vigtig medspiller i den grønne driftsafdeling i Aarhus Kommune. Vi arbejder med den grønne drift i parker, skove, kirkegårde og på byens torve/pladser og byens træer.

I den opslåede praktikplads forventer vi, at du som ULing-studerende primært skal arbejde med byens parker og vejtræer. Det indebærer drifts- og entreprisestyring, borgerkontakt og meget mere, men også mere konkrete opgaver som udarbejdelse af plantevejledning og andet udbudsmateriale, vejledninger mv.

Du vil blive en del af projektet ”10.000 træer” hvor vi skal finde plads i byens parker og langs veje til placering af nye træer. Det vil overvejende være en planlægningsopgave, men det vil også indebære mange konkrete træplantningsprojekter. Du skal derfor have lysten til at fordybe dig i arbejdet omkring bytræer med fokus på plantning, træartsvalg, underbeplantning.

I Team Grønne Områder er der stort fokus på at øge biodiversitet i vores parker og skove. Du vil derfor blive involveret i projekter som har fokus på at øge biodiversiteten igennem omlægning af drift samt konkrete anlægsprojekter.

Vi løser opgaver i et tværfagligt samarbejde og i god dialog med borgerne og andre samarbejdspartnere. Vi lægger derfor vægt på, at du er serviceminded, åben og nysgerrig, evner at dele din viden med andre, og at du arbejder struktureret og resultatorienteret.

Vi tilbyder dig en praktikplads i et inspirerende, afvekslende og travlt miljø. Du bliver en del af en organisation, der aktivt arbejder med at skabe en god arbejdsplads med fokus på at være effektiv og udviklingsorienteret. Det kan du være med til at præge.

Vi forventer, at du kommer med en positiv indstilling, og kan bidrage med den nyeste viden inden for arbejdsområdet, som du konstruktivt deler ud af. Du er god til mundtlig og skriftlig formidling og er fortrolig med IT på forskellige niveauer. Det vil være en fordel at du har kørekort, da der vil være en del tilsynsopgaver ude af huset.

Vil du vide mere om praktikpladsen kan du kontakte Hanne Lund på tlf.: 51 88 51 55

Ansøgningsfristen er 15. marts 2021 send din ansøgning til hlst@aarhus.dk

Samtaler holdes online primo april 2021.

Team Grønne Områder hører under Forvaltningen Mobilitet, Anlæg og Drift under Magistraten for Teknik og Miljø i Århus Kommune. I Team Grønne Områder beskæftiger vi os med opgaver inden for drift og udvikling af parker og grønne områder, drift og udvikling af vejbeplantning, drift og udvikling af skove, drift og udvikling af kirkegårde, inventar i byer og naturområder og drift og anlæg af legepladser. Teamet består af 24 medarbejdere, med baggrunde som Uling, SLing, landskabsarkitekter, arkitekter, biologer, byplanlægger og gartnere. Yderligere oplysninger findes på Århus Kommunens hjemmeside www.aarhuskommune.dk.