I Aarhus Kommune påvirker strejken Sundhedsplejen og visse funktioner i Sundhed og Omsorg. 

Sundhedsplejen i Aarhus er blandt de grupper, som er udtaget til strejke, og det betyder aflysning af langt størstedelen af sundhedsplejens aktiviteter, så længe strejken er i gang.

Læs mere om hvordan den varslede strejke vil påvirke Sundhedsplejen

I alt fem områder inden for Sundhed og Omsorg vil blive påvirket af strejken

Læs mere om hvordan den varslede strejke vil påvirke Sundhed og Omsorg

Dele af Sociale Forhold og Beskæftigelse bliver påvirket af strejken. 

Læs hvordan den varslede strejke påvirker Sociale Forhold og Beskæftigelse