Uopfordrede ansøgninger

I Aarhus Kommune slår vi alle ledige stillinger offentligt op. På den måde sikrer vi, at vores medarbejdere bliver udvalgt blandt et bredt udvalg af interesserede ansøgere.

Se aktuelle, ledige stillinger

Undtagelser

Der er enkelte undtagelser fra reglen, hvis der er tale om kortvarige ansættelser, nedlæggelse af tjenestemandsstillinger og interne opslag af stillinger rettet mod medarbejdere, som allerede er fastansat på samme niveau.