Jobbet som kontaktperson

Ikke alle børn har en voksen, de trygt kan gå til, når der er problemer i skolen eller med vennerne. Som kontaktperson kan du blive en betydningsfuld voksen i et barns liv.

Formålet med kontaktpersonsindsatsen er, at børn og unge med særlige behov for støtte skal kunne opnå samme muligheder for læring og udvikling i livet, som deres jævnaldrende.

Målgruppen er sårbare, omsorgsvigtede og udviklings-truede børn og unge, som ved indskrivningstidspunktet har behov for særlig støtte.

Når vi vælger at knytte kontaktperson til et barn eller ung, kan det være på grund af bekymring for barnets sociale forhold og opvækstvilkår, problematisk skolegang eller begyndende psykosociale vanskeligheder.

Hvis du vil høre mere om indsatsen, kan du finde vores kontaktoplysninger under "Kontakt".

Udtalelser fra børn, der har en kontaktperson

”Min kontaktperson får mig til at føle mig normal, fordi jeg har en stolt voksen med til gymnastikopvisning ligesom de andre fra min klasse”.

”Jeg har altid en tryg voksen at gå til. Det har givet mig mere ro og selvtillid”.

”Det er lettere at få venner i skolen, fordi jeg kan snakke med en voksen om mine bekymringer”.

Lovgrundlag

Kontaktpersonsindsatsen er en foranstaltning efter Servicelovens §52.3.6; en tidlig social forebyggende indsats.

Som kontaktperson bliver du en stabil, nær og tillidsfuld voksenkontakt i et barns liv. Gennem vejledning og støtte bidrager du til barnets udvikling og trivsel.

Som kontaktperson spiller du også en afgørende rolle i at støtte barnet i skolegangen og sociale relationer.

Du skal være rollemodel for et barn eller en ung, da du i en periode vil blive en vigtig person i barnets/den unges liv. Det er derfor væsentligt, at du engagerer dig, så du bliver en tillidsvækkende voksen for barnet/den unge.

Kontakten kan foregå i hjemmet eller i barnets nærmiljø og består i samtaler, deltagelse i aktiviteter og ledsagelse til fx fritidsaktiviteter eller læge.

Den konkrete opgave er beskrevet i en handleplan, som angiver mål for støtten og som bliver retningsgivende for den konkrete opgave.

Udgifter til aktiviteter og transport

Der udbetales ikke kørselsgodtgørelse. (her gælder almindelige fradragsregler i forhold til  skat).

Der udbetales ikke noget aktivitetsbeløb.

Der stilles ingen krav til en bestemt faglig baggrund.

Vi lægger vægt på, at du er ansvarsbevidst, initiativrig, robust, rummelig, har drive og besidder stærke relationelle egenskaber.

Vi lægger stor vægt på at matche dine faglige og personlige kvalifikationer med støttebehovet hos barnet eller den unge.

Du kan altid kontakte familierådgiveren eller Team Afløsning, Kontakt- og Støttepersoner, hvis du står med udfordringer, du ønsker at drøfte.

Omfanget af ordningen vurderes ift. det enkelte barns støttebehov, men du skal forvente at bruge 2,5–5 timer om ugen på at være kontaktperson.

Forløbets længde afhænger af det konkrete støttebehov. Da der oftest er tale om en yderst sårbar og udsat målgruppe forventer vi, som udgangspunkt, at du kan varetage jobbet i minimum et år.

Jobbet er, som udgangspunkt, et fritids- eller studiejob. Timelønnen er, i 2022, ca. 211 kr.

Når du er blevet ansat som kontaktperson for et barn eller ung, er der nogle forhold vedr. din funktion, dine ansættelsesretlige vilkår og forpligtelser, du skal være opmærksom på.

Alt det kan du læse om i Info til kontaktpersoner.

Information til kontaktpersoner