Godt at vide, før du søger jobbet

 • Du skal være fyldt 18 år.
 • Du kan være ledsager uden at have en social eller sundhedsfaglig baggrund.
 • Aarhus Kommune er arbejdsgiver.
 • Der er overenskomst på ledsageområdet mellem Kommunernes Landsforening (KL) og 3F/FOA.
 • Ledsageopgaver udføres i hele Aarhus Kommune.
 • Der garanteres ikke et minimum timetal.
 • Du har altid ret til at afvise tilbud om ledsageopgaver.
 • Du er ikke omfattet af opsigelsesbestemmelser, da ansættelsen i princippet ophører ved afslutningen af det seneste aftalte tilkald.
 • En opgaves varighed kan være en time eller mere.
 • Borgeren bestemmer indholdet i ledsagelsen samt dens varighed.
 • Hovedparten af alle ledsageopgaver ligger på hverdage mellem klokken 9.30 og 17.30.
 • Arbejdstiden regnes fra det tidspunkt, du møder hos borgeren, og til I skilles igen.

 

Når du har søgt jobbet

Ledsageordningen modtager mange ansøgninger om timelønsjob. Vi kvitterer for modtagelsen. Matcher ansøgningen en eller flere ledsageopgaver, indkalder vi dig til et informations- og ansættelsesmøde. Møderne holder vi med 4-6 ugers mellemrum.