I skal give barnet stabile og trygge rammer og støtte dets udvikling. I har ofte samme rolle som bedsteforældre, onkler, tanter eller venner har i andre familier.

Det er svært at være konkret om honoreringens niveau, fordi den afhænger af hele opgaven omkring barnet. I vurderingen indgår barnets adfærd og karakteren af samarbejdet med forældrene.

Honoreringen er skattepligtig. I modtager også en omkostningsdel, som er skattefri. Den dækker eksempelvis mad, el, vand og eventuelle entrebilletter. Når I henter og bringer barnet hos forældrene, får I Statens lave kørselstakst. Den er også skattefri.

  • Der er altid en god grund til, at et barn har brug for en aflastningsfamilie. Det er vigtigt at tænke over, at børnene har forskellige baggrunde med forskellige sociale problematikker eller måske et handicap.
  • Du skal have plads, tid og lyst til at invitere et barn ind i jeres familiefællesskab og integrere barnet i jeres almindelige weekendliv.
  • En aflastningsopgave kan strække sig over flere år, og I bliver derfor vigtige personer i barnets liv.
  • En aflastningsopgave kan stoppe i utide. Enten fordi forældrene siger fra, eller fordi familierådgiveren vurderer, at behovet ikke længere er til stede. Det kan være svært at sige farvel til et barn, som man er kommet tæt på. Især hvis man ikke er enig i beslutningen.
  • Du skal tænke over, hvordan det vil påvirke jeres egne børn at få et fremmed barn ind i familien.
  • Det er vigtigt, at du ikke bor for langt fra Aarhus. Vi synes ikke, at børn skal bruge mere end cirka 45 minutter i transport for at komme til sin aflastningsfamilie.
  • Du skal være indstillet på at samarbejde med barnets forældre, familierådgiveren og familieplejekonsulenten.