Som fritidsfamilie vil jeres opgave i hverdagene være at modtage børnene fra skole, spise et sundt måltid sammen med dem, snakke om hvordan skoledagen er gået, og hvad der ellers optager barnet. I skal være indstillet på at understøtte børnenes skolegang og fritidsaktiviteter.

Hvilke børn får en fritidsfamilie?

Kendetegnende for børnene er, at deres forældre ikke har det fornødne overskud til i tilstrækkelig grad at støtte barnets trivsel og udvikling i dagligdagen.

Hvad forventer vi af en fritidsfamilie?

Som fritidsfamilie får I mulighed for at gøre en forskel for nogle børn, som har behov for støtte og hjælp. I skal være godkendt som enten pleje- eller aflastningsfamilie af tilsynet og være indstillet på, at den daglige arbejdstid er fire hverdage efter skoletid og frem til cirka kl. 20.

Læs mere om godkendelse som pleje- eller aflastningsfamilie

Desuden skal I som fritidsfamilie have barnet/børnene i aflastning en weekend om måneden fra fredag eftermiddag til søndag eftermiddag.

Vi lægger vægt på, at I:

 • bor i Aarhus Kommune (krav).
 • har tidligere erfaring som pleje- eller aflastningsfamilie.
 • kan støtte barnets trivsel og udvikling i hverdagen.
 • er rummelige, omsorgsfulde og har en anerkendende og mentaliserende tilgang til børn.
 • kan hjælpe og støtte barnet med lektier.
 • kan guide barnet i relation til andre børn og voksne.
 • kan støtte barnet i sociale relationer.
 • har gode samarbejdsevner og vil have et tæt samarbejde med biologisk familie og de professionelle omkring barnet

Hvad kan vi tilbyde?

Fritidsfamilier ansættes på kontrakt med fast honorering, tre måneders opsigelse og ret til fem ugers ferie. Hertil kommer fuld omkostningsdel pr. barn pr. døgn, penge til eksempelvis køb af ekstra tøj til barnet m.v. Der ydes også kilometergodtgørelse efter statens lave takst.

Som fritidsfamilie får I også mulighed for: 

 • supervision og vejledning fra familieplejekonsulent.
 • kurser ved Familieplejen.
 • eventuelt netværksgruppe med andre fritidsfamilier.

Er I interesseret?

I er altid velkommen til at kontakte os, hvis I vil høre mere om mulighederne for at blive fritidsfamilie.