Se oversigt over, information om samt hvordan du tilmelder dig kurser for pleje- og aflastningsfamilier.

E du fuldtidsplejefamilie, kan du være med i et netværk, hvor vi mødes otte gange om året og udveksler erfaringer.

Det kan til tider være et ensomt hverv at være plejefamilie. Tavshedspligten betyder at det er svært at dele erfaringer, overvejelser og vanskeligheder.  Vi tilbyder derfor en netværksgruppe for fuldtidsplejefamilier.  Her kan I fortroligt udveksle erfaringer om det at være plejefamilie.  

Gruppen er et fagligt og socialt forum for udveksling af erfaringer, faglig sparring og gensidig forståelse.

I mødes otte gange i løbet af et år – de første gange med en gruppeleder fra Familieplejen. Herefter kan I fortsætte på egen hånd.

Udgangspunktet er en styret proces, hvor I hjælper hinanden. Der er ikke tale om supervision fra gruppelederen.

Der er maksimum otte deltagere i gruppen. Begge plejeforældre eller blot den ene kan deltage.

Netværksgruppemøder 2020

Gruppen mødes klokken 10-12 (med en ½ times pause) på disse torsdage:

  • den 5. marts
  • den 16. april
  • den 14. maj
  • den 11. juni
  • den 13. august
  • den 17. september
  • den 22. oktober
  • den 19. november

Vi mødes hos Familieplejen – se adresse under Kontakt os.

Kontaktpersoner

Familieplejekonsulent Lene Lethraborg
Kursussekretær Dorte Hvid Stephansen

Passer du et barn, som er i plejefamilie, skal du indberette dine timer og eventuel kørsel.

Som børnepasser for et barn i familiepleje, hvor timerne er bevilget af kommunen, skal du selv indberette dine timer. Du skal også indberette eventuel kørsel for at få udgifterne dækket.

Du skal som minimum indberette hvert kvartal, men gerne hver måned.

 

Du skal som minimum indberette hvert kvartal, men gerne hver måned.