Jobbet som timeafløser

 

Som timeafløser bliver du en betydningsfuld voksen for et barn med handicap og dets familie.

Du kommer til at passe og være sammen med barnet samt støtte og guide barnet i dets daglige aktiviteter, så forældrene kan få et pusterum eller tid til barnets søskende.

Formålet med timeafløsning

Formålet er at aflaste forældrene til et barn med nedsat fysisk- eller psykisk funktionsevne. Vi tilbyder timeafløsning, når behovet for afløsning er opstået alene på grund af barnets funktionsnedsættelse og når afløsningen sker af hensyn til den øvrige familie.

Timeafløserens opgave

Som timeafløser, er din opgave at afløse forældrene i hjemmet. Timeafløsningen kan bruges på forskellige måder, men udgangspunktet er altid samvær med barnet. Det kan være at passe barnet i hjemmet, lave aktiviteter eller at tage barnet med på små ture ud af hjemmet. Du arbejder i de timer, som forældrene har fået bevilget, hvilket typisk er 3-7 timer om ugen.

Lovgivningen

Timeafløsning til børn gives efter servicelovens § 84, stk. 1, jvf. § 44.

Ønsker du at søge et job som timeafløser, skal du udfylde ansøgningsskema via linket øverst på siden.

Forventningerne til dig som timeafløser er:

  • Du skal være fyldt 18 år
  • Du skal have erfaring med at arbejde med børn.
  • Du skal være interesseret i at arbejde med et barn, der har et handicap
  • Du skal være indstillet på at arbejde hos den samme familie i minimum et år.
  • Du skal være indstillet på transporttid og eventuel transportudgift, da familierne bor i hele Aarhus Kommune.

Hvis dine kvalifikationer er relevante i forhold til et job som timeafløser, indkaldes du til en uddybende samtale.
Her afklarer vi sammen om ansættelsesprocessen skal fortsætte med henblik på match til et konkret job.
Vi indhenter herefter børne- og straffeattest.

Du ansættes som timelønnet, og aflønningen sker time for time, men altid for minimum 2 timer pr. gang. Timeforbruget er gennemsnitlig 3-7 timer om ugen.

Du får løn efter følgende takster (per oktober 2022):

  • Normaltimer: 135,06 kroner/time
  • Forskudt tjeneste: 28,91 kroner/time
  • Lørdagstillæg: 35,00 kroner/time
  • Weekendtillæg: 64,47 kroner/time
  • Rådighedsvagt: 101,29 kroner/time

 

Er du ansat som timeafløser, kan du finde information, inspiration og skemaer til indberetning samt kurser for timeafløsere.