Tilbage til oversigten

Ansøgningsfrist: 01. december 2019

Chef for fællesskab på tværs af generationer og opgaver
 
I Generationernes Hus samler Aarhus Kommune velfærdsopgaver på en ny måde. Fra sommeren 2020 åbner det helt nye hus på Aarhus Ø. Huset rummer daginstitution, boliger til personer med handicap, familieboliger, ungdomsboliger, ældreboliger og plejeboliger.
 
Ideen er:
 • at skabe et omfavnende fællesskab under samme tag
 • et hus, hvor vi inspirerer hinanden, lærer af og deler med hinanden
 • At skabe nye relationer
 • et hus med inspirerende arbejdsfællesskaber på tværs af fagligheder
 • et hus med en fælles vision og én fælles ledelse.
 
Som chef for Generationernes Hus er du husets fyrtårn - retningen er givet med visionen. Generationernes Hus rummer hele livet, mennesker i alle aldre og livssituationer. Som chef byder du velkommen til et hus, hvor det handler om at høre til og byde ind, uanset hvor man er i ens liv. Du er en central person for hele huset og et foregangsbillede for en kultur, hvor alle har værdi og kan bidrage.

Hvem er du?
Om du er faglært, højtuddannet eller noget helt syvende er ikke så vigtigt. Det vigtige er, at du  
 • er et engageret og generøst menneske, der kan få ting til at lykkes igennem andre
 • styrer ressourcer, økonomi og drift med sikker hånd indenfor tre forskellige styringsregimer
 • leder, udvikler og samler mennesker, der brænder for hver deres faglighed
 • skaber udviklende dialoger og handlinger med både borgere, frivillige, medarbejdere, ledere og specialister
 • kan manøvrere i mange dagsordener og sætte dig ind i komplekst stof og arbejder både analyserende, koordinerende og faciliterende
 • kan arbejde på tværs af tre magistratsafdelinger og en privat boligforening
 
Det vil være en stor fordel, hvis du har
 • ledererfaring og gerne lederuddannelse
 • erfaring med samarbejde med frivillige, foreninger og/eller eksterne samarbejdspartnere
 • erfaring med arbejde i en politisk styret organisation
 • haft selvstændigt budgetansvar.
 
 
Du skal vælge os fordi:
 • du slet ikke kan lade være med at gribe en helt ny chefstilling, du selv får mulighed for at forme
 • du stortrives i fællesskaber, innovation og fagligt engagement
 • du glæder dig til at stå i spidsen for en helt ny måde at arbejde på.
 Du får en unik chance for at være med til at præge og udvikle Generationernes Hus. Du sætter selv dit hold og skaber selv din organisation i samarbejde med dygtige samarbejdspartnere fra tre magistratsafdelinger i Aarhus Kommune.
 
Og du skal vælge Generationernes hus, fordi du vil stå i spidsen for, at vi sammen når i mål med visionen.
 
Visionen:
 Generationernes Hus er den levende ramme om det værdifulde fællesskab på tværs af generationer.
Derfor vil vi:
 • tilbyde fællesskab og samvær med respekt for friheden til at vælge selv
 • favne tryghed i hverdagslivet i huset og åbne op og byde gæster, naboer og livet omkring os velkommen inden for
 • styrke den gensidige forståelse gennem mangfoldighed af mennesker, relationer og fælles aktiviteter med anerkendelse af den enkeltes identitet og behov
 • bygge på vores erfaringer men samtidig gå til kanten og arbejde med innovative ideer om fleksibilitet, fælles organisering, ledelse og udvikling
 • skabe attraktive fysiske rammer og udvikle en fælles kultur, der skal fylde rammerne ud

Løn og ansættelsesvilkår:
Stillingen ønskes tiltrådt 1. februar 2020.

Chefen for Generationernes Hus er ansat i Aarhus Kommune, i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg og refererer til områdechefen i Område Midt, Sundhed og Omsorg.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Lønnen udgør ca. 632.000 kr. + pension. 
 Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

Ugentligt timetal: Fuldtid

Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Områdechef, Majbritt Veise Blohm på telefon 29209675 eller mail mablo@aarhus.dk
 
Ansøgning:
Kan du se dig selv som chef for Generationernes Hus så send en ansøgning. Klik på ”søg job” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Ansøgningsfristen er 1. december 2019
 
Vi forventer at afvikle jobsamtaler på følgende dage: 1. samtale den 9. december og 2. samtale den 17. december 2019.

Mellem samtalerne vil du skulle deltage i en personprofilering, som du vil få tilbagemelding på den 12. december 2019.

I Sundhed og Omsorg har vi en generel politik om, at der ved ansættelser indhentes referencer og evt. straffeattest. Du må derfor forvente at blive anmodet herom, hvis vi tilbyder dig stillingen.
 
Om Generationernes Hus, Sundhed og Omsorg og Aarhus Kommune:
Generationernes Hus er et samarbejde mellem tre magistratsafdelinger i Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening. Chefen for Generationernes Hus er som leder af huset den øverst ansvarlige og har ansvaret for at lede og organisere opgaveløsningen med afsæt i bl.a. Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune (se nedenfor).
 
Læs mere om de tre magistratsafdelinger her: www.aarhus.dk
Læs mere om Generationernes Hus her: https://generationerneshus.aarhus.dk/
Læs hele stillingsbeskrivelsen her
 
Chefen for Generationernes Hus arbejder med afsæt i Aarhus Kommunes fortælling, vision og værdier: https://aarhus.dk/demokrati/politikker-og-planer/vision-vaerdier-og-fortaelling/

Om os:
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) i Aarhus Kommune arbejder med omsorg for ældre og sundhed for alle borgere.

Hvis du vil vide mere om Sundhed og Omsorg, opfordrer vi dig til at gennemgå online mini-kurset Velkommen Ombord på Aarhus Kommunes Kursusportal. Kurset er lavet til nye medarbejdere og præsenterer dig for vores organisation, strategi og centrale temaer. Bliver du inviteret til samtale, forventer vi, at du som en del af din forberedelse har gennemført kurset. Kurset tager cirka en halv time. For at kunne tilmelde dig og gennemgå kurset skal du oprette dig som bruger af Kursusportalen med dit cpr-nummer. Du finder Kursusportalen på https://aak.plan2learn.dk/

Hvis du har problemer med at oprette dig, kan du hente hjælp i vejledningen https://aarhus.emply.net/GetFile.aspx?id=45820c5e-4eb5-4ff3-b79e-6a04e6c769b4
 
Aarhus Kommune betragter mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle - uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold - til at ansøge stillingen.

Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

Leder- og medarbejderroller
Via linket nedenfor finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement Send ansøgning