Tilbage til oversigten

Ansøgningsfrist: 02. november 2020

Kan du skabe ledelse og sammen med medarbejderne gøre Plejehjemmet Bjerggården til det bedste sted at bo, arbejde og besøge?  

Banker dit hjerte lidt hurtigere ved tanken om, at du kan være med til at tilbyde ældre og svage borger det allerbedste hverdagsliv?  Drømmer du om at bruge din egen faglighed til at få andre til at lykkes? Og har du en ægte lyst til at tænke sundhed ind i et perspektiv, der giver mening for den enkelte borger? Så kan du være præcis den leder, vi søger til jobbet som forstander for Plejehjemmet Bjerggården. 

Som forstander sætter du retning og tegner plejehjemmet både indadtil og udadtil. Du skaber rammerne for at sikre borgernes værdighed og meningsfyldte hverdagsliv og en kultur for liv og livsglæde i hver eneste afkrog.  

Som leder for Plejehjemmet Bjerggården får du ansvaret for sammen med beboere og medarbejdere, at skabe mulighed for et godt liv i hjemlige rammer og hvor beboernes familie og netværk er en naturlig del af hverdagslivet.  

Du skal stå i spidsen for den faglige- og tværfaglige kvalitet på plejehjemmet – og du har et detaljeret blik for den daglige drift. Vi er optagede af borgersikkerheden og af at arbejde systematisk med forbedringsmetoder så vi kan udvikle og fastholde faglig kvalitet.  

Plejehjemmet Bjerggården er et velfungerende plejehjem som de kommende år forventes integreret med vuggestue/børnehave i ny tilbygning og hvor samarbejdet og livsglæden ved samværet mellem børn og beboere styrkes. Der er de seneste år arbejdet vellykket med indsatser til gavn for den borgeroplevede kvalitet og for trivslen for medarbejderne. Du skal fortsætte dette og videreudvikle samarbejdskulturen blandt medarbejderne. 

Huset rummer ca. 30 engagerede og fagligt stærke faste medarbejdere sosu-assistenter, sosu-hjælpere, sygeplejersker, ergo- og fysioterapeut samt et antal faste afløsere. Alle medarbejdere arbejder seriøst og indlevende ud fra borgernes ønsker og behov. Vores ernæringsassistent laver mad fra bunden i hyggelige levebo-køkkener. 

Område Christiansbjerg råder desuden over en oplevelsesmedarbejder, som sammen med frivillige, pårørende og medarbejdere er med til at gøre huset levende med mange aktiviteter både for den enkelte og for fællesskabet. 

Der er i alt 28 boliger i plejehjemmet heraf enkelte som bebos af ægtepar.  

I Område Christiansbjerg er der i alt seks plejehjem. Du har en naturlig plads i den samlede områdeledelse i Område Christiansbjerg, som består af forstandere, viceforstandere, ledere af hjemmeplejeteams, sundhedsenhedsteams, og leder af administration og service samt områdechef og viceområdechef. Du vil få tværgående opgaver på vegne af hele ledergruppen i Område Christiansbjerg, og tilsvarende vil de andre ledere løse opgaver som du kan drage fordel af. I MSO forventes at der vil foregå organisatoriske ændringer bla. tydelig ansvarsfordeling i alle led i organisationen, ledelse som er tæt på driften og med stærk fokus på systematisk arbejde med kvalitet og borgersikkerhed, dialog og kultur for samskabelse med pårørende.   

Din profil:
Stillingen som forstander forudsætter som udgangspunkt en sundhedsfaglig eller en social- og sundhedsfaglig uddannelse. Faglig viden og erfaring fra det relevante fagområde. Erfaring med ledelsesopgaver og /eller gennemført lederuddannelse er vigtigt at have med i bagagen. Men fortæl os hvordan du er godt på vej med dette.  

Det er vigtigt at du:  

  • Er et både generøst og robust menneske, der kan få ting til at lykkes igennem andre og kan udstikke klar kurs for vejen derhen.  

  • Kan håndtere konflikter på en venlig og bestemt måde. 

  • Er en nærværende personaleleder, som er lydhør og medinddragende - og du samtidig kan stå fast og være insisterende.  

  • Trives med en meget stor berøringsflade – og ser beboerne og deres familie og netværk som vigtige medspillere. 

  • Har øje for drift og styrer dit budget og din samlede økonomi med sikker hånd. 

  • Udvikler og understøtter din vigtigste ressource, som er medarbejdernes faglige og personlige styrker.  


Derfor skal du vælge os:
Vi tilbyder et afvekslende lederjob, hvor to dage sjældent er ens, og med stor frihed til selv at udfylde rammerne. Tør du tænke utraditionelt for at nå i mål, hilser vi også meget gerne nye ideer velkomne. Sundhed og Omsorg står nemlig aldrig stille, og hele vores omdrejningspunkt er Kærlig Kommune (https://aarhus.emply.net/GetFile.aspx?id=c1a2e36f-3f88-4551-94f1-af5e3b1494ec) og et erklæret mål om, at ældre borgere ikke bare skal parkeres, men skal mærke, at de lever.


Løn og ansættelsesvilkår:
Stillingen ønskes tiltrådt d. 1. januar 2021 eller tidligere.

Løn- og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst. Jf. forhåndsaftale indgået med de faglige organisationer for ledere i Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg, er årslønnen kr. 524.750,64, ekskl. pension. I særlige situationer kan der herudover være mulighed for individuel kvalifikationsløn. 

Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.


Ugentligt timetal: Fuldtid

Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Områdechef, Anker Thuesen på telefon 87132805 eller forstanderkollega Charlotte Sørensen på telefon 5157 5808. 

Ansøgning
Kan du ud fra ovenstående se dig selv som leder af [område/afdeling/institution], så send en ansøgning. Klik på ”søg job” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Ansøgningsfristen er d.  2. november 2020

Vi forventer at afvikle jobsamtaler d. 11. november og anden samtale d. 20. november 2020.
I forbindelse med ansættelse af ledere og chefer anvender vi personprofilering, og der vil derfor være profiltilbagemeldinger d. 17./18. november 2020.

I Sundhed og Omsorg har vi en generel politik om, at der ved ansættelser indhentes referencer og evt. straffeattest. Du må derfor forvente at blive anmodet herom, hvis vi tilbyder dig stillingen.

Om os:
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) i Aarhus Kommune arbejder med omsorg for ældre og sundhed for alle borgere.

Hvis du vil vide mere om Sundhed og Omsorg, opfordrer vi dig til at gennemgå online mini-kurset Velkommen Ombord på Aarhus Kommunes Kursusportal. Kurset er lavet til nye medarbejdere og præsenterer dig for vores organisation, strategi og centrale temaer. Bliver du inviteret til samtale, forventer vi, at du som en del af din forberedelse har gennemført kurset. Kurset tager cirka en halv time. For at kunne tilmelde dig og gennemgå kurset skal du oprette dig som bruger af Kursusportalen med dit cpr-nummer. Du finder Kursusportalen på https://aak.plan2learn.dk/

Hvis du har problemer med at oprette dig, kan du hente hjælp i vejledningen https://aarhus.emply.net/GetFile.aspx?id=45820c5e-4eb5-4ff3-b79e-6a04e6c769b4
 
Aarhus Kommune betragter mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle - uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold - til at ansøge stillingen.

Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

Leder- og medarbejderroller
Via linket nedenfor finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement Send ansøgning