Tilbage til oversigten

Ansøgningsfrist: 17. august 2020

Vil du være med til at skabe og formidle historien om Kongelunden, et af de største byudviklingsprojekter i Aarhus historie? Motiveres du af at have ansvar for den brede kommunikationsopgave fra strategisk interessevaretagelse og pressehåndtering til konkret udarbejdelse af tekst, video og SoMe opslag? Ved du, at kommunikation er mere end tekst men også fx billeder og events? Så er stillingen som kommunikationsansvarlig for Kongelunden måske lige noget for dig.

Om jobbet:
Som kommunikationsansvarlig får du en mangfoldig opgave, der er forankret på højeste sted. Du kommer sammen med projektdirektøren til at udvikle og varetage den brede kommunikationsopgave, der knytter sig til Kongelundsprojektet og dermed skabe et godt arbejdsgrundlag for byråd, borgmester, rådmænd og de to stærke sponsorer. Med rollen får du det samlede kommunikationsansvar, og da projektet er i sin tilblivelse, vil du i høj grad kunne sætte dit aftryk. Du skal både planlægge den strategiske kommunikation og samtidig være den operationelt udførende. Du skal sikre, at de centrale aktører understøttes godt, og at sekretariatet står stærkt i kommunikationen, samtidig med at projektet vækker genklang ud over Aarhus ved at henvende sig til borgere, naboer, idrætsliv, erhvervsliv og besøgende.
 
Med rollen følger det samlede kommunikationsansvar: fra planlægning af den strategiske kommunikation for hele projektet til operationel udførelse, så de centrale aktører understøttes og projektet vækker genklang blandt hele Aarhus lige fra borgere og naboer til idrætsliv, erhvervsliv og besøgende.
 
I den indledende del vil det være centralt at bidrage til at videreudvikle og kommunikativt udfolde projektets vision. Kongelunden er et mangfoldigt projekt, som rummer utroligt mange kvaliteter og muligheder, og du skal derfor være en strategisk tænkende historiefortæller, der formår at formidle kompleksiteten på en enkel og inviterende måde. Senere i processen vil der foreligge konkrete forslag og løsninger på delelementer i Kongelunden, bl.a. et nyt stadion, og her bliver din rolle at bidrage til en stærk formidling af forslagene og håndtere de debatter, der vil opstå omkring projektets udvikling og karakter. Derudover skal der udarbejdes en kommunikationsplan for de enkelte faser, der kan danne rammen om den løbende kommunikation.

Som udførende skal du lave content til webside og de sociale medier, samt medvirke til at skabe andet materiale til formidling og kommunikation i høj sproglig og æstetisk kvalitet. Du skal skabe kommunikation sammen med andre, opbygge et godt samarbejde med aktørerne og kommunikere gennem inddragelse og events. Det kan også – hvis rigtigt udført - være stærk kommunikation at invitere en gruppe unge til at bygge en klatrebane, for nu blot at give et eksempel. For at få succes i jobbet skal du således kunne co-create og formidle sammen med og via pressechefer og kommunikationsfolk på tværs af Aarhus Kommune og ude hos forlystelses-, sports- og idrætsorganisationerne i Kongelunden. Vi samskaber i Kongelunden - det gælder også kommunikationen.

Der vil i løbet af et projekt som dette opstå perioder med både højt arbejdspres og med kritik, fordi mange har meget på sinde og mange forskellige holdninger er repræsenteret. Det vil i den forbindelse være din opgave agilt, målrettet og effektivt at sikre projektets kommunikation til alle interessenter og aktører for bl.a. at minimere misforståelser. Det vil også være en del af din opgave at udarbejde pressemeddelelser, samt håndtere og sikre et godt samarbejde med pressen.

Kandidatens profil
Det forventes at du har erfaring med tilrettelæggelse og udførelse af kommunikation fra opbygning af brand og historie over strategisk tilrettelæggelse til konkret udførelse. Herunder har du naturligvis erfaring med content til web, SoMe og andre kanaler, kan producere film og i det hele taget bredt begår dig i forskellige redskaber. Du skal naturligvis kunne skrive godt og fængende, og du har opnået synlige resultater med at opbygge en stærk fortælling og formidle den gennem visuelle, inddragende, debatterende og samarbejdsorienterede indsatser.
 
Det er en fordel, hvis du har kendskab til eller erfaring fra arbejde med byudvikling eller fra idrætsverdenen – fordi det kan give dig et forspring både fagligt og netværksmæssigt. Dermed ikke sagt, at det ikke kan indhentes. Vi forestiller os, at du har en uddannelse som journalist eller en relevant akademisk uddannelse indenfor kommunikation. Det vil også være muligt at komme med en helt anden uddannelsesmæssig baggrund, hvis du kan vise os, at du har opbygget tilsvarende kompetencer gennem dit arbejdsliv.

Som person er du strategisk tænkende og synes det er fantastisk at skulle agere proaktiv i arbejdet med kommunikation, samarbejde og inddragelse. Du er sandsynligvis selv synlig på forskellige kanaler og finder det naturligt at formidle, hvad der foregår omkring dig. Det forventes, at det motiverer dig, at der er fart på projektet, og at du har mulighed for at sætte et aftryk, der gør en forskel for rigtigt mange mennesker. Du skal være god til at forudse scenarier og til at byde ind og tage ansvar. Der er mange interessenter omkring projektet, og du skal være udadvendt, god til at netværke og skabe anvendelige relationer der hjælper projektet i mål. Da projektet er politisk forankret, skal du være indstillet på, at der vil ske ændringer undervejs, og de bagvedliggende motiver og ønsker skal afkodes og modtages konstruktivt. Du skal grundlæggende være drevet af ønsket om at komme ind et sted, hvor du har mulighed for at sætte aftryk og være klar til at tage imod de udfordringer, der kommer.


Derfor skal du vælge os:
Vi tilbyder en bred, varieret og fagligt udfordrende stilling, hvor du har ansvaret for den samlede kommunikationsopgave og dermed mulighed for at få alle dine kompetencer i spil.  Det er sjovt, der er bevågenhed, og der er fart på for at nå alt det, vi skal. Vi er et projektteam, der er nystartet, og arbejdet er præget af pionerånd og optimisme.
 
Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

Ugentligt timetal: Fuldtid

Der er tale om en tidsbegrænset stilling i perioden 1.oktober 2020 til 31. januar 2025.

Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Projektdirektør, Trine Ribergaard Skammelsen på telefon 3055 4788.  Af hensyn til ferie og travlhed, bedes du sende en SMS, hvorefter du vil blive kontaktet.

Ansøgning:
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Kopi af eksamensbevis skal vedlægges.
 
Ansøgningsfrist: 17. august 2020
 
Vi forventer, at 1. samtale finder sted 25. august 2020. Evt. 2. samtale efter nærmere aftale.
 
Aarhus Kommune ser mangfoldighed som en styrke. Vi opfordrer derfor alle uanset alder, køn, religion og nationalitet til at søge.

Om os
Udviklingen af Kongelunden er en højt prioriteret strategisk indsats, som er tværgående forankret på i Aarhus Kommune, med henholdsvis en politisk styregruppe med borgmesteren som formand og en administrativ styregruppe med stadsdirektøren som formand. Desuden er Kongelunden omgivet af stærke og engagerede sponsorer. Kongelundens Sekretariat ledes af projektdirektør Trine Ribergaard Skammelsen.

I over 100 år har området omkring Tivoli Friheden, Mindeparken og Stadion givet byens borgere og gæster enestående oplevelser og udfoldelsesmuligheder men det trænger til ny sammenhæng og gennemgribende fornyelse. Med en potentiel kæmpedonation fra Salling Fondene og Lind Invest i ryggen, er blikket rettet mod en vision om at forløse områdets fulde potentiale og kvaliteter for de næste 100 år.

Kongelunden skal udvikles til det største sammenhængende storbynære parkområde i Danmark, med det nye stadion som den centrale katalysator. Geografisk dækker Kongelunden området fra Tivoli Friheden i nord til Varna og den uendelige bro i Syd – i alt et område på størrelse med Tiergarten i Berlin.

Der er etableret et selvstændigt projektsekretariatet, Kongelundens Sekretariat, til at varetage projektudviklingen. Derudover har projektet nære og forpligtende samarbejder på medarbejder- og chefniveau på tværs af Aarhus Kommune. Projektudvikleren vil referere til projektdirektøren.

Du kan læse mere om Kongelunden her.


Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement Send ansøgning