Tilbage til oversigten

Ansøgningsfrist: 15. april 2020

Om jobbet:
Sociallægeinstitutionen, Aarhus Kommune, søger læge med interesse for misbrugsområdet. Stillingen er en fuldtidsstilling, specialeuafhængig, og med tiltrædelse 1. maj 2020, eller snarest derefter.
 
Lægerne i addictiv medicin fungerer i et tæt samarbejde med det øvrige sundheds- og socialfaglige personale i Center for Misbrugsbehandling i varetagelse af udredning og behandling af stof- og alkoholmisbrugere i Aarhus Kommune, og lægerne er ansvarlige for opioidsubstitutionsbehandlingen. Desuden bistår lægerne med generel sundhedsfaglig rådgivning. I klinikken for tilbud af diacetylmorphin assisterer og observerer lægerne sammen med sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter brugerne ved injektion af diacetylmorphin. Endvidere har lægerne på hverdage daglige opgaver med alkoholmisbrugsbehandling.
De lægefaglige opgaver løses gennem et veludviklet eksternt samarbejde og god koordinering med sundhedsvæsenets øvrige parter, først og fremmest praktiserende læger, psykiatrien, sygehusafdelinger og hjemmeplejen.
 
Lægerne refererer til den områdeansvarlige overlæge.

Din profil:

Vi søger en læge, som:  

 • Har interesse og evner for at arbejde med mennesker med misbrugsproblemer
 • Evt. har erfaring med misbrugsbehandling
 • Har evner og vilje til tværfagligt samarbejde
 • Har lyst til og evner for at bruge sin lægefaglige viden i mange kontekster og sammen med forskellige samarbejdspartnere
 • Er indstillet på at indgå i projekt- og udviklingsopgaver
 • Er god til at kommunikere

Derfor skal du vælge os:

Vi tilbyder:

 • En arbejdsplads i løbende udvikling og tilpasning i takt med nye opgaver indenfor social- og sundhedsområdet
 • En arbejdsplads blandt engagerede kolleger, hvor du selv kan være med til at sætte dit præg på de mangeartede opgaver
 • Et udfordrende og selvstændigt job med spændende opgaver og mange udviklingsmuligheder
 • relevant oplæring og uddannelse
 • samarbejde med dygtige kolleger, der sikrer sparring og godt humør i hverdagen
Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst mellem KL og Foreningen af Speciallæger (FAS). Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.
 
Der er tale om en tidsubegrænset fuldtidsstilling. Deltidsansættelse kan være en mulighed.
 
Arbejdet er tilrettelagt til at foregå i dagtimerne. Der indgår begrænset vagtopgaver i stillingen. Der skal således påregnes at skulle arbejdes ca. hver 5. lørdag eller søndag.
 
Lægen vil få sit daglige arbejdssted i Center for Misbrugsbehandling, Sumatravej 3. Der vil også være arbejdsopgaver i Center for Alkoholbehandling, Jægergårdsgade 66.
 
Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til områdeansvarlig overlæge Anette Bendiksen på telefon 4187 2340 eller pr. mail bendika@aarhus.dk

Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Ansøgningsfrist: 15. april 2020

Vi forventer, at 1. samtale finder sted i uge 17 (den 20. eller 21. april 2020).

Om os:
Sociallægeinstitutionen er en kommunal sundhedsfaglig konsulentenhed, som beskæftiger ca. 90 medarbejdere, hovedsagelig læger og psykologer, men også fysioterapeuter, ergoterapeuter, antropologer, socialfaglige professioner m.fl.
En del af Sociallægeinstitutionens funktioner er således varetagelse af den lægefaglige indsats for misbrugere i kommunen i tæt samarbejde med Center for Misbrugsbehandling.
Sociallægeinstitutionen er uddannelsesenhed for speciallægeuddannelsen i samfundsmedicin.
 
Rusmiddelcenter Aarhus er tilbud til stof- eller alkoholafhængige borgere over 18 år i Aarhus Kommune. Centeret er et tilbud til udsatte voksne, og der arbejdes tværfagligt med målgruppens stof- eller alkoholafhængighed. Til at løse de lægefaglige opgaver i rusmiddelcentret leverer Sociallægeinstitutionen, Aarhus Kommune, lægeressourcerne. Misbrugsbehandlingen består dels af en socialfaglig del, dels af en medicinsk del omfattende substitutionsbehandling i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
 

Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement Send ansøgning