Tilbage til oversigten

Ansøgningsfrist: 17. august 2020

Vil du være en af nøglepersonerne i realiseringen af et nyt stadion i sammenhæng med et større idrætskompleks i Aarhus? Kan du beskrive mulighederne i ejerskabsstrukturer og driftsmodeller, opstille en businesscase og kan du professionelt lede udvikling og gennemførelse af et byggeri fra start til slut? Trives du i en organisation, der leverer op til et politisk system og samtidig har en udadrettet og udviklingsorienteret opgave, der kan minde om det private erhvervsliv? Så er jobbet som projektudvikler ved Kongelunden noget for dig.

Om jobbet:
Som projektudvikler bliver du en nøgleperson i udviklingen af Kongelunden. Dine opgaver forandrer sig i processen og tager form som projektet udvikler sig, fra udviklingsarbejdet med at beskrive det rette projekt over bygherrerådgivning til fysisk udmøntning. Du får ansvaret for at udvikle business cases på det samlede byggeri, hvor et nyt stadion med tilknyttede anlæg bliver en af de store og spændende opgaver.
 
I relation til byggerierne er det din opgave at udvikle og præsentere modeller for drift og ejerskab. Der skal opstilles relevante scenarier med fordele, ulemper og mulige konsekvenser, som kan danne grundlag for nogle af de helt centrale politiske beslutninger i forhold til etableringen af Kongelunden.
 
Du får ansvar for at facilitere og styre samarbejder og leverancer indenfor dit område og for at udarbejde kvalificerede beslutningsoplæg til bl.a. den politiske styregruppe og til byrådet. Du får mange vigtige samarbejdsflader med både sports- og idrætsaktørerne i Kongelunden, med andre afdelinger og magistrater i Aarhus Kommune, samt eksterne rådgivere. I det daglige arbejde i sekretariatet skal du, udover projektdirektøren, arbejde tæt sammen med den person i sekretariatet, der kører processen med de mange idrætsaktører i forhold til områdets anvendelse, ligesom du har et meget tæt samarbejde med arkitekten, der varetager opgaverne med den fysiske udformning. Endeligt er samarbejdet med Budget og Planlægning i Borgmesterens afdeling og Sport og Fritid i Kultur og Borgerservice helt centralt at fokusere på for at lykkes i jobbet. For at blive en succes skal du ligeledes opbygge gode samarbejder med AGF og øvrige vigtige interessenter.
 
I opgaven ligger også at være bygherrerådgiver for Kongelunden og sikre, at projektets interesser varetages igennem hele projektet. Det sker i nært samarbejde med arkitekten, som har fokus på det rumlige, mens du har primært fokus på det driftsmæssige og økonomiske.

Din profil:
Du er som person ambitiøs og klar til at yde en indsats for, at det det bliver et enestående byggeri, som sponsorer, politikere, brugere, borgere og besøgende kan være glade for og stolte over. Du ser det som en kvalitet, at opgaverne vil forandre sig over tid, og du kommer til at følge projektet med et vedholdende strategisk fokus på at få tingene til at lykkes på operationelt niveau.
 
Du trives med at bidrage til den kreative og strategiske udvikling af projektet og dernæst effektivt og struktureret eksekvere beslutningerne. Du er altid velforberedt, en dygtig forhandler og solidt fagligt forankret, og på den måde ikke lige at løbe om hjørner med.
 
Du har noget på hjerte i forhold til projekter som dette, og du har en relativt bred erfaring indenfor ejendomme og byggeri. Du har sandsynligvis nogle års erfaring med ledelse og udvikling af ejendoms- og byggeprojekter. Du er måske jurist, økonom eller har en anden relevant akademisk uddannelse, der matcher stillingen. I dag er du formentlig ansat i en større offentlig eller privat bygherreorganisation, eller du er i rådgivnings- eller entreprenørbranchen. Du skal have særdeles god indsigt i de strategiske, økonomiske, juridiske aspekter i bygge- og ejendomsprojekter. Herunder er det afgørende, at du har et godt kendskab til totaløkonomi, drift, offentlig/privat samarbejde og det at varetage bygherreopgaven. Ligeledes skal du have erfaring med udbud og udbudsprocesser. Du skal være dygtig til at formidle og formulere dig skriftligt, så du er i stand til at udarbejde velunderbyggede beslutningsgrundlag til politisk godkendelse.

Derfor skal du vælge os:
Du får et travlt og spændende job, hvor du får mulighed for at stå lige midt i tilblivelsen af et af de mest ambitiøse byudviklingsprojekter i Aarhus. Det er sjovt, der er bevågenhed, og der er fart på for at nå alt det, vi skal. Vi er et projektteam, der er nystartet, og arbejdet er præget af pionerånd og optimisme. Hvis du gerne vil ind et sted, hvor du er med til at skabe, har du fundet det rette sted.
 
Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.
 
Ugentligt timetal: 37
 
Der er tale om en tidsbegrænset stilling i perioden 1. oktober til 31. januar 2025.

Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Projektdirektør, Trine Ribergaard Skammelsen på telefon 3055 4788.  Af hensyn til ferie og travlhed, bedes du sende en SMS, hvorefter du vil blive kontaktet.

Ansøgning:
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Kopi af eksamensbevis skal vedlægges.
 
Ansøgningsfrist: 17. august 2020
 
Vi forventer, at 1. samtale finder sted 24. august 2020. Evt. 2. samtale bliver 26. august 2020.
 
Aarhus Kommune ser mangfoldighed som en styrke. Vi opfordrer derfor alle uanset alder, køn, religion og nationalitet til at søge.

Om os
Udviklingen af Kongelunden er en højt prioriteret strategisk indsats, som er tværgående forankret på i Aarhus Kommune, med henholdsvis en politisk styregruppe med borgmesteren som formand og en administrativ styregruppe med stadsdirektøren som formand. Desuden er Kongelunden omgivet af stærke og engagerede sponsorer. Kongelundens Sekretariat ledes af projektdirektør Trine Ribergaard Skammelsen.

I over 100 år har området omkring Tivoli Friheden, Mindeparken og Stadion givet byens borgere og gæster enestående oplevelser og udfoldelsesmuligheder men det trænger til ny sammenhæng og gennemgribende fornyelse. Med en potentiel kæmpedonation fra Salling Fondene og Lind Invest i ryggen, er blikket rettet mod en vision om at forløse områdets fulde potentiale og kvaliteter for de næste 100 år.

Kongelunden skal udvikles til det største sammenhængende storbynære parkområde i Danmark, med det nye stadion som den centrale katalysator. Geografisk dækker Kongelunden området fra Tivoli Friheden i nord til Varna og den uendelige bro i Syd – i alt et område på størrelse med Tiergarten i Berlin.

Der er etableret et selvstændigt projektsekretariatet, Kongelundens Sekretariat, til at varetage projektudviklingen. Derudover har projektet nære og forpligtende samarbejder på medarbejder- og chefniveau på tværs af Aarhus Kommune. Projektudvikleren vil referere til projektdirektøren.

Du kan læse mere om Kongelunden her.


Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement Send ansøgning