Tilbage til oversigten

Ansøgningsfrist: 08. juni 2020

Tænder du på at skabe et dynamisk minisamfund på tværs af generationer og livssituationer på Aarhus Ø? At bringe din faglighed og personlighed i spil sammen med børn, beboere, frivillige og medarbejdere? Trives du med kaos og kærlighed, struktur og samskabelse, fællesskab og flerfaglighed? Så læs videre her.
 
Fra efteråret 2020 åbner Generationernes Hus på Aarhus Ø, hvor Aarhus Kommune sammen med Brabrand boligforening samler velfærdsopgaver og boliger på en ny måde. Huset rummer daginstitution, boliger til borgere med handicap, familieboliger, ungdomsboliger, ældreboliger og plejeboliger.
 
Visionen for Generationernes Hus er at
 • tilbyde fællesskab og samvær med respekt for friheden til at vælge selv
 • favne tryghed i hverdagslivet i huset og åbne op og byde gæster, naboer og livet omkring os velkommen indenfor
 • styrke den gensidige forståelse gennem mangfoldighed af mennesker, relationer og fælles aktiviteter med anerkendelse af den enkeltes identitet og behov
 • bygge på vores erfaringer men samtidig gå til kanten og arbejde med innovative ideer om fleksibilitet, fælles organisering, ledelse og udvikling.
 
Din lederrolle
Vi søger tre ledere, som sammen med chefen for Generationernes Hus udgør husets lederteam. Sammen etablerer og leder vi den driftsorganisation, der understøtter den gode hverdag for beboere, børn, besøgende og medarbejdere. Lederteamet har både ansvar for sikker drift af daginstitution, plejehjem, ældre- og handicapboliger samt ansvar for, at der skabes helt nye samarbejder på tværs af faggrænser, frivillige, beboere og besøgende. Det er endnu ikke fastlagt, hvordan den enkelte leders ansvarsområde afgrænses. Det afhænger af samspillet mellem dine og dine nye lederkollegaers kompetencer, erfaringer og interesser. 
 
  
Om dig
Som menneske og leder er det vigtigt, at du
 • er et engageret, nysgerrigt og generøst menneske, der kan få ting til at lykkes igennem andre
 • leder, udvikler og samler mennesker, der brænder for hver deres faglighed
 • skaber udviklende dialoger og handlinger med både borgere, frivillige, medarbejdere og ledere.
 
Krav til stillingen
Du har
 • en pædagogisk, sundhedsfaglig og/eller socialfaglig uddannelse
 • ledelseserfaring fra daginstitutions-/dagtilbuds-, plejehjems-, hjemmepleje- eller handicapområdet
 • lederuddannelse og hvis ikke, så har du mod på at gå i gang med en
 • et stort hjerte samt mod og lyst til at skabe nye former for fællesskaber
 
Du har særligt fokus på
 • at etablere en god hverdag inden for dit ansvarsområde (børn, ældre eller beboere med handicap), så alle trives
 • at skabe, understøtte og motivere til fællesskaber på tværs af generationer og livssituationer, så husets børn, brugere og beboere bliver beriget og finder nye venskaber
 • at etablere et godt samarbejde med de involverede magistratsafdelinger i Aarhus Kommune
 • at du med din ledelseserfaring og faglighed bidrager til, at vi optimerer opgaveløsningen og skaber synergier på tværs.
 
Se stillingsbeskrivelserne for de tre stillinger her: www.generationerneshus.dk
 
 
Derfor skal du vælge os:
Du skal vælge os, fordi du bare må være en del af Generationernes Hus. Du ser muligheden for, at Peter, der som studerende ikke har råd til den store tv-sports-pakke, ser dart-mesterskaberne hos Jens på 92 år, der har tv-pakke og ovenikøbet er tidligere Danmarksmester i dart. Eller at Emma på 4 år, hver onsdag hentes i børnehaven af Ida, som er pædagogstuderende, og sammen besøger de Ester på 81 år, hvor de spiser roulade…
 
Vi glæder os vanvittigt meget til at høre dine kantede, opløftende, sjove, skæve ideer til, hvordan vi i fællesskab skaber et unikt hus, som omfavner mangfoldigheden
 

Løn og ansættelsesvilkår:
Vi håber du kan starte den 1. september 2020.

Løn- og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst.
Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.
 

Hvis du vil vide mere
.. er du velkommen til at kontakte chef for Generationernes Hus, Allan Tambo Christiansen på telefon 5156 6536 eller mail altc@aarhus.dk
 
 
Ansøgning:
Kan du ud fra ovenstående se dig selv som leder i Generationernes Hus så send en ansøgning, hvor du markerer, hvilket eller hvilke ansvarsområder du er interesseret i:
 • Børn
 • Ældre
 • Beboere med handicap
Klik på ”søg job” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Ansøgningsfristen er 8. juni 2020
 
Den 11. juni udvælger vi de kandidater, vi inviterer til samtale.
 
Da vi skal finde tre ledere, holder vi første samtale over flere dage, nemlig den 15., 16. og 17. juni.

Der medvirker HR konsulent i ansættelsesprocessen, og der vil blive anvendt færdighedstest og personlighedstest i forbindelse med rekrutteringsprocessen den 19. og 22. juni.
 
Anden samtalerunde finder sted den 23., 24. og evt. 25. juni.
 
Ved ansættelser indhenter vi referencer, straffeattest og børneattest. Du må derfor forvente at blive anmodet herom, hvis vi tilbyder dig stillingen.
 
Forventet ansættelsesstart er den 1. september 2020. 
 
 
Generationernes Hus arbejder på tværs af tre magistratsafdelinger i Aarhus Kommune: Sundhed og Omsorg, Børn og Unge og Sociale forhold og beskæftigelse samt med Brabrand Boligforening.
 
Du kan læse mere om Generationernes Hus her:
www.generationerneshus.dk
https://www.instagram.com/generationerneshus/
 
Du kan læse mere om Aarhus Kommune og om de enkelte magistratsafdelinger her: www.aarhus.dk
 
Orienter dig også i de disse materialer om de tre afdelinger:
 
Sundhed og Omsorg: Velkommen om bord
Opret dig som bruger af Kursusportalen med dit cpr-nummer her: https://aak.plan2learn.dk 
Hvis du har problemer med at oprette dig, kan du hente hjælp i vejledningen her https://aarhus.emply.net/GetFile.aspx?id=45820c5e-4eb5-4ff3-b79e-6a04e6c769b4
 
Børn og Unge: 
https://detvigoer.aarhus.dk/andet-vi-goer/personale/#3
 
Sociale forhold og beskæftigelse:
Borgernes MSB
Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse (MSB) har siden august 2019 været samlet i en enhedsforvaltning. Med den nye organisering er der særligt fokus på at skabe enkle sammenhængende forløb og effektive indsatser for de mere end 80.000 borgere, som MSB er i kontakt med om året. Vi kalder det Borgernes MSB
 
 

Kære potentielle ansøger til en stilling i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Vi er meget glade for, at du har udvist interesse i en stilling hos os. Tak for det.
I denne tid, hvor Danmark er påvirket af COVID19 har vi imidlertid nogle generelle bemærkninger, som du skal være bekendt med, inden du sender os din ansøgning.
 • For at hindre smittespredning blandt de ældre og sårbare borgere, som modtager ydelser af Sundhed og Omsorg forventer vi af vores medarbejdere, at de overholder sundhedsstyrelsens 5 RÅD, der lyder:
· Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
· Host eller nys i dit ærme – ikke i dine hænder
· Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
· Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
· HOLD fysisk afstand
Forventningen om, at man som medarbejder overholder sundhedsstyrelsens anbefalinger gælder både i og uden for arbejdstiden – COVID19 kan være en alvorlig sygdom, særligt for ældre og syge medborgere, og derfor gør vi i Sundhed og Omsorg alt, hvad vi kan, for at begrænse smitterisikoen.
 • Ansættelsessamtaler afvikles virtuelt.
Det betyder, at kandidater, der inviteres til en ansættelsessamtale, modtager en mail med tidspunkt for samtalen og et link til et virtuelt møde.
Når du aktiverer linket, viderestilles du til mødet.
Du skal derfor have adgang til en pc, telefon eller anden enhed med kamera og mikrofon for at kunne deltage i en ansættelsessamtale.

Vi håber, at du er indforstået med ovenstående og fortsat er interesseret i et meningsfyldt arbejde i Sundhed og Omsorg.
I så fald ser vi frem til at modtage din ansøgning.

Om os:
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) i Aarhus Kommune arbejder med omsorg for ældre og sundhed for alle borgere.

Hvis du vil vide mere om Sundhed og Omsorg, opfordrer vi dig til at gennemgå online mini-kurset Velkommen Ombord på Aarhus Kommunes Kursusportal. Kurset er lavet til nye medarbejdere og præsenterer dig for vores organisation, strategi og centrale temaer. Bliver du inviteret til samtale, forventer vi, at du som en del af din forberedelse har gennemført kurset. Kurset tager cirka en halv time. For at kunne tilmelde dig og gennemgå kurset skal du oprette dig som bruger af Kursusportalen med dit cpr-nummer. Du finder Kursusportalen på https://aak.plan2learn.dk/

Hvis du har problemer med at oprette dig, kan du hente hjælp i vejledningen https://aarhus.emply.net/GetFile.aspx?id=45820c5e-4eb5-4ff3-b79e-6a04e6c769b4
 
Aarhus Kommune betragter mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle - uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold - til at ansøge stillingen.

Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

Leder- og medarbejderroller
Via linket nedenfor finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement Send ansøgning