Borgerne sætter kurs for fremtidens velfærd

Startskuddet lyder d. 14. december, hvor rådmændene Bünyamin Simsek, Jette Skive og Thomas Medom har inviteret 130 udvalgte borgere til en samtalesalon om fremtidens velfærd. Borgerne er inviteret med hjælp fra et analyseinstitut, så de repræsenterer perspektiver og interesser bredest muligt.

Baggrunden er byrådets tro på, at borgerne er de bedste til at fortælle, hvad der er vigtigst i velfærden. Samtidig udtrykker byrådet ønske om et Aarhus, hvor kommune og borgere i fællesskab lykkes med at skabe de bedste rammer for det gode liv – hele livet, fra 0-100 år. Derfor skal der udvikles nye såkaldte velfærdsmål.

Velfærdsmålene forudsætter en fælles forståelse af begreber som eksempelvis ’sundhed’, ’ensomhed’ eller ’ulighed’. Det er også vigtigt med et fælles billede af tilstanden blandt borgerne 0-100 år i Aarhus Kommune – og ikke mindst er det vigtigt at kunne følge op på, om man når sine mål.

”Borgerne er de bedste til at fortælle os, hvornår vi lykkes, hvornår vi ikke lykkes og hvad vi skal følge op på, for at komme i mål med det vigtigste. Derfor glæder jeg mig til samtalerne. Ambitionen med den kommende dialog er at skabe et Aarhus, hvor alle har mulighed for et endnu bedre liv,” siger Bünyamin Simsek, rådmand for Børn og Unge.

”Danmark er lig med velfærd. Det skal vi værne om og passe på. Derfor er det også aarhusianerne, som skal pege på, hvilke mål vi skal have for landets næststørste by. En by hvor jeg oplever, at vi vil hinanden på tværs af generationer, skal vi sikre samvær og fællesskaber og modgå ensomhed,” siger Jette Skive, rådmand for Sundhed og Omsorg.

”Det er min oplevelse, at velfærden er under pres. Det skal vi forholde os aktivt til. Det gør vi blandt andet ved at udvikle nogle ambitiøse velfærdsmål, og det skal vi selvfølgelig gøre sammen med borgerne – dem, som det hele handler om,” siger Thomas Medom, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Ved arrangementet d. 14. december er det selve samtalen, der er i centrum - ikke en skarp debat. Målet er ikke enighed, men at samtale om forskellige ønsker til og perspektiver på det gode liv i Aarhus.

Hovedindtrykkene fra aftenen vil blive båret med ind i det fremtidige arbejde med velfærdsmålene, hvor blandt andet det tiltrædende byråd inddrages tæt. Det endelige sigte er at vedtage et eller flere velfærdsmål for Aarhus i forbindelse med budgettet for 2019, som er retningsgivende for, hvilke indsatser byrådet sætter i gang.

Yderligere oplysninger:
Bünyamin Simsek, rådmand for Børn og Unge, tlf. 2194 7257
Jette Skive, rådmand for Sundhed og Omsorg, tlf. 2165 9958
Thomas Medom, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, tlf. 2751 7961