Børn og Unge henter to stærke områdechef-profiler til Aarhus

Lene Ravn Holst er pr. 1. august ansat som områdechef for dagtilbud og skoler i område Horsensvej. Hun er 39 år og kommer fra en stilling som souschef for skole- og dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune, hvor hun også har arbejdet som udviklingskonsulent. Inden da har hun arbejdet som analysekonsulent hos Dansk Center for Undervisningsmiljø DCUM i Randers. Lene Ravn Holst er uddannet cand.scient.pol. på Københavns Universitet og er i gang med en master i offentlig ledelse. Hun bor i Egå med sin mand og to børn.

Lene Ravn Holst siger om sin ansættelse i Aarhus Kommune:
”Jeg ser frem til at møde mine medarbejdere, kollegaer og samarbejdspartnere og sammen med dem være med til at skabe stærkere fælleskaber.”

Trine Verner Jensen er ansat som områdechef for dagtilbud og skoler i område Grenåvej Øst. Trine Verner Jensen har 12 års erfaring som skoleleder ved Kirkebakkeskolen i Vejle Kommune samt ved Østbirk Skole og Sdr. Vissing Skole i Horsens Kommune. Inden da har hun arbejdet som pædagogisk konsulent og folkeskolelærer. Hun har ud over en læreruddannelse også en diplomuddannelse i ledelse, og er i gang med en master i skoleledelse.

Trine Verner Jensen ser frem til at tage fat på sine kommende opgaver som områdechef. Hun siger:
”Jeg har søgt til Aarhus Kommune, fordi jeg ser gode muligheder for at videreudvikle den pædagogiske praksis på baggrund af det børne- og læringssyn, som fremgår af det politiske grundlag for området. Jeg glæder mig meget til samarbejdet i Aarhus Kommune og i område Grenåvej Øst samt til at møde områdets ledere og medarbejdere."

Chef for skoler, dag- og fritidstilbud i Aarhus Kommune Søren Aakjær glæder sig til samarbejdet med de to nye områdechefer:
”Med Lene og Trine har vi fået to stærke profiler med erfaring fra Børn og Unge-området. Begge profiler vil styrke områdechef-gruppens opgave med at forankre vores samlede tilgang ”Stærkere Fællesskaber” i hele Børn og Unge, samt fastholde et solidt fokus på 0-18 års sammenhængen i område Grenåvej Øst og i område Horsensvej. Jeg glæder mig meget til, at de starter med første arbejdsdag den 7. august.”

Yderligere oplysninger:
Søren Aakjær, chef for skoler, dag- og fritidstilbud, mobil: 41 85 75 01, mail: soaa@aarhus.dk