Tilfredsheden blandt Aarhus-forældre er høj

Samlet set ligger tilfredsheden med både skoler og dagtilbud højere end landsgennemsnittet, ligesom klubber, sundhedspleje og tandpleje scorer en høj tilfredshed.

Det viser den seneste måling af forældretilfredsheden i Børn og Unge, Aarhus Kommune, der er gennemført i foråret.

Ifølge undersøgelsen er 90 procent af forældrene tilfredse eller meget tilfredse med deres barns daginstitution/dagplejer, mens 80 procent af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns klub. 79 procent af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns skole, mens 77 procent af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns SFO.

For skolerne er dette en fremgang på to procentpoint, mens dagtilbuddene og SFO’erne er gået frem med et procentpoint i forhold til 2015. For klubberne har der været en tilbagegang på fire procentpoint

Bünyamin Simsek, rådmand for Børn og Unge, er tilfreds med resultatet, ikke mindst at Aarhus-skolerne fortsat leverer gode resultater.

”Jeg er glad for, at børn, unge, forældre, medarbejdere og ledere lykkes med at skabe en hverdag, der opleves som god, stabil og lærerig af langt de fleste forældre. Jeg ser tallene som et udtryk for en virkelighed, hvor mange børn trives, forældrene bliver taget med på råd og eleverne forlader skolerne med gode karakterer. Samtidig er tallene et vigtigt led i vores ambitioner om at blive endnu bedre, at skabe endnu bedre kvalitet for endnu flere,” siger Bünyamin Simsek.

Bünyamin Simsek peger på, at forældretilfredsheden varierer fra tilbud til tilbud, og derfor er undersøgelsen et værdifuldt redskab, som bruges til at udvikle, drøfte og evaluere kvaliteten lokalt. Samtidig glæder rådmanden sig over en svarprocent på 72 – den højeste nogensinde i Børn og Unges forældretilfredshedsundersøgelser, der er gennemført hvert andet år i de seneste ti år.

”Forældrenes stemme og samarbejde er helt afgørende, det er jo dem og deres børn, vi laver tilbud til. Derfor begrænser forældresamarbejdet sig selvfølgelig ikke til en måling hvert andet år, det foregår i det daglige. Forældretilfredshedsundersøgelsen er dog en vigtig trykprøve af vores kvalitet og den giver et godt afsæt til at udvikle tilbuddene i Børn og Unge endnu videre”, siger Bünyamin Simsek.

Fakta

  • Forældretilfredshedsundersøgelsen er gennemført i foråret 2017 blandt alle forældre med børn aarhusianske dagtilbud, skoler, SFO’er og klubber samt i de tilsvarende specialpædagogiske tilbud. Undersøgelsen er foretaget som en anonym spørgeskemaundersøgelse.
  • I alt valgte forældre til 34.278 børn at deltage i undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 72 % – den højeste nogensinde. Svarprocenten har været støt stigende siden den første undersøgelse blev gennemført i 2007.
  • Undersøgelsen er gennemført af konsulentvirksomheden Rambøll Management Consulting.

Forældretilfredshedsundersøgelsen 2017: aarhus.dk/forældretilfredshed

Yderligere oplysninger

Bünyamin Simsek, rådmand for Børn og Unge, 2194 7257