Radikalisering på nettet skal forebygges med demokrati og medborgerskab

Bünyamin Simsek, rådmand for Børn og Unge, har taget initiativ til det nye undervisningstilbud, som supplerer det eksisterende forløb for elever i udskolingen og på ungdomsuddannelserne.

”Vi har gennem terrorangreb og voldshandlinger set de mest forfærdelige eksempler på, hvad der kan ske, hvis mennesker føler sig ekskluderet eller i voldsom opposition til flertallet. Derfor handler den forebyggende indsats om at styrke forståelsen for blandt andet demokrati og medborgerskab, ligesom unge skal lære at begå på nettet og på sociale medier. De skal lære at forholde sig kritisk til det, de møder. Det gør vi her ved at sætte tingene ind i sammenhæng med den øvrige, koordinerede indsats i Aarhus,” siger Bünyamin Simsek.

Undervisningstilbuddet sætter et særligt fokus på at styrke børns og unges digitale færdigheder samt mere over¬ordnet at styrke deres personlige og sociale udvikling af robusthed og modstandskraft.

Bünyamin Simsek tilføjer, at forløbets sprogbrug og metoder vil være tilpasset den unge målgruppe.
”Det handler ikke om at sætte terror og rædsel på skoleskemaet, men om at mindske risikoen for at nogen udvikler sig til voldelige ekstremister. Noget af et vigtigste er, at man har gode kammerater og en oplevelse af, at man godt kan mene noget forskelligt stadig have respekt for hinanden,” siger Bünyamin Simsek.

Tilbuddet er målrettet elever i 4. og 8. klasse. Ud over at lære unge at forholde sig kritisk og træffe kvalificerede valg, der bygger på accepterede demokratiske værdier, er formålet også at klæde forældre og fagprofessionelle på til at kunne støtte børnene og de unge.

Undervisningstilbuddet vil i første omgang blive tilbudt de otte skoler, som har deltaget i udviklingen af undervisningsmaterialet. Pilotforløbene afvikles på de otte skoler fra start november 2017 – marts 2018, herefter ventes undervisningstilbuddet sendt ud til alle folkeskoler i Aarhus.

Fakta

 • Det nye undervisningstilbud ligger i tråd med den eksisterende indsats i Aarhus omkring forebyggelse af radikalisering, som blandt andet sigter mod:
  • At forebygge radikaliseringsprocesser via en normdannelse, der tager afstand fra accept af vold og terror.
  • At reducere radikalisering og oplevelse af diskrimination ved at reducere årsager og frustrationer.
  • At mindske de radikaliserede miljøers appel.
 • 97 procent af børn i alderen 13 år havde i 2014 en profil på et socialt medie (Børnerådet)
 • I 2016 var debutalderen for børns første mobiltelefon 8,5 år (Telia, YouGov).
 • Radikalisering via internettet (at distribuere og dele radikaliserende materiale, opildne til eller fremsætte trusler om terror samt rekruttering til terrororganisationer) udgør en selv¬stændig udfordring, da det foregår i sammenhænge, hvor hverken kommune eller politi har direkte adgang.
 • Forældre er ofte ikke vidende om deres børns konkrete færden på nettet.
 • De otte skoler, der har deltaget i udviklingen er: Næshøjskolen, Strandskolen, Lisbjerg Skole, Elsted Skole, Viby Skole, Skjoldhøjskolen, Malling Skole og Beder Skole.

Yderligere oplysninger:
Bünyamin Simsek, rådmand for Børn og Unge, mobil 2194 7257