Aarhus skaber indsigt i projekter

Mange kender til bemærkninger som ”hvem har nu fundet på det?” og ”har vi ikke prøvet det?”, når et projekt bliver præsenteret. I en organisation med 450 arbejdspladser, der dagligt skaber tilbud til i alt 60.000 børn og unge i dagtilbud, skoler og fritidstilbud, kan det være vanskeligt at holde sig opdateret om nye og igangværende projekter.

Det råder Børn og Unge i Aarhus nu bod på. I samarbejde med Århus Lærerforening, BUPL Århus og FOA Århus er der skabt et elektronisk overblik, som gør det let og overskueligt at få indblik i projekter.
”Vi vil gerne begrænse mængden projekter, men omvendt kan projekter være en nyttig vej til at afprøve nye metoder og viden. Derfor er jeg meget tilfreds med, at alle nu let og enkelt kan blive klogere på hvem, hvad og hvorfor om hvert projekt,” siger Bünyamin Simsek, rådmand for Børn og Unge.

Den nye database beskriver hvert enkelt projekts indhold, samt hvor og af hvem, det er besluttet, tidsforløb og deltagere. Den nye viden vil blive delt på Samarbejdsportalen, som alle arbejdspladser har adgang til.

Jesper Skorstengaard, formand for Århus Lærerforening, ser også frem til den større gennemsigtighed.
”Vi har alle en fælles interesse i at få både indblik i og overblik over projekterne. Jeg forstår godt, at det ind imellem kan virke lidt svært at overskue for den enkelte lærer og medarbejder, men nu bliver det let helt konkret at få at vide, hvad ens skole deltager i, og hvad meningen er,” siger Jesper Skorstengaard.

Marianne Gilbert Nielsen, formand for BUPL Århus, siger:
”Det er vigtigt, at der bliver delt viden i en stor organisation som Børn og Unge. Det handler om at give alle et overblik over antallet af projekter, og ikke mindst på hvilket niveau projekterne er besluttet. Denne viden har betydning for medarbejdernes mulighed for at Med-behandle nye tiltag på det rette ledelses-niveau,” siger Marianne Gilbert Nielsen.

Hos FOA Århus peger sektorformand Jack Hougaard Kristensen på, at databasen også er en styrke ind i det faglige MED-system.
”Det er ikke et fuldstændigt overblik, som kommer ud i alle hjørner. Der vil stadig være lokale tiltag, som ikke er med. Men det understøtter den viden og den drøftelse, der skal være i MED-udvalg, og det skaber en mere gennemsigtig organisation,” siger Jack Hougaard Kristensen.

Fakta

  • Databasen giver overblik over igangværende centralt initierede projekter i skoler, dagtilbud og fritidstilbud
  • Projektoverblikket lægges på Samarbejdsportalen, som alle arbejdspladser i Børn og Unge har adgang til.
  • Databasen er et dynamisk værktøj, som opdateres løbende.

Yderligere oplysninger
Bünyamin Simsek, rådmand for Børn og Unge, 2194 7257
Jesper Skorstengaard, fmd. Århus Lærerforening, 2310 2936
Marianne Gilbert Nielsen, fmd. BUPL Århus, 6163 8668
Jack Hougaard Kristensen, sektorfmd. FOA Århus, 2968 4113