Nyt Børne- og ungebyråd valgt i Aarhus

Børne- og ungebyrådet støttes i det daglige arbejde af afdelingen for Børn og Unge, hvor rådmand Bünyamin Simsek siger om valget:

”Stort til lykke til alle unge byrådsmedlemmer. I har en vigtig stemme i det politiske arbejde i Aarhus, og jeg glæder mig til at se jeres engagement og vilje til forandring skinne igennem. Børne- og ungebyrådet nyder stor respekt i det ”voksne” byråd, og jeg er stolt af, at vi har så velfungerende og demokratisk stærk inddragelse af unge i Aarhus,” siger Bünyamin Simsek.

Mere end 6.300 børn og unge i alderen 13-17 år har deltaget i afstemningen i løbet af ugen. Det er flere end tidligere år, og dermed fortsætter den gode udvikling for Børne- og ungebyrådet. De valgte unge må siges at have et solidt mandat, når de det kommende år skal repræsentere alle kommunens børn og unge i Børne- og ungebyrådet. Den flotte deltagelse kan bl.a. tilskrives opbakningen fra både skolerne, ungdomsskolerne og de unges familier. Det mener ungebyrådssekretær, Amalie Ravn Østergaard:

”Der har været en enorm stor interesse fra både forældre og skoler - og ikke mindst de unge selv. Allerede i startseptember stod vi med et langt højere antal kandidater, end vi er vant til. Det vidner om, at de unge vil demokratiet og higer efter medbestemmelse”, siger hun.  

Valget er afholdt på skoler over hele Aarhus for aldersgruppen 13 til 17 år med understøttelse fra Ung i Aarhus og Århus Ungdommens Fællesråd.

Se de nyvalgte

Og så til arbejdet…

Introdagen 11. oktober for de nyvalgte byrådsmedlemmer markerer starten på ungebyrådsperioden. Her åbner Viceborgmester for Aarhus Byråd, Anne Nygaard, ungebyrådsåret og senere på dagen viser også Borgmester Jacob Bundsgaard ungebyrådsmedlemmerne rundt på Rådhuset. Men vigtigst af det hele, skal de unge arbejde med, hvad de vil bruge deres mandat til.

Pressen er velkommen.

For yderligere info:
Amalie Ravn Østergaard, Ungebyrådssekretær - 29898701/amalie@aauf.dk