Simsek: Budgetforlig styrker væksten i Aarhus

Forliget understøtter ifølge Bünyamin Simsek væksten i både befolkning og økonomi i Aarhus. Det sker blandt andet ved at afsætte penge til en skole i Nye, penge til fremtidige dagtilbudsbyggerier, flere penge til tidlig indsats for de yngste og bedre idrætsfaciliteter. Samtidig sikrer forliget gratis offentlig transport til eksempelvis museums- og virksomhedsbesøg for børn og unge i aarhusianske skoler, dag- og fritidstilbud, ligesom der skal udarbejdes en strategi for at fremme børns og unges læseevne og læselyst.

”Aarhus vokser, og budgetforliget vil være med til at sikre, at byen også kan følge med. Det er afgørende, at vi fortsat kan tilbyde gode skoler og dagtilbud af høj kvalitet, også når vi bygger byen ud. Med aftalen skaber vi bedre rammer for leg, læring og udvikling til glæde for børn, unge og forældre i Aarhus,” siger Bünyamin Simsek, og tilføjer.

”Vi holder fast i en stram økonomisk styring, hvor det har været nødvendigt med nogle politiske prioriteringer, blandt andet en omlægning af barselsrefusionsordningen. Derudover får vi også gennemført en grundig analyse af Aarhus Kommunes økonomi, så vi sikrer, at økonomien også på langt sigt er bæredygtig,” siger Bünyamin Simsek.

Et væsentligt resultat er ifølge Bünyamin Simsek sikringen af skolevejene til de aarhusianske folkeskoler. Kommunen kan med budgetaftalen gennemføre næsten alle af 138 forslag fra gennemgangen af alle kommunens skoleveje i Skolevejsanalysen.

”Vi når stort set i mål med at gøre skolevejene bedre og mere trygge for børn og forældre. Det kan jeg kun glæde mig over,” siger Bünyamin Simsek

Læs mere om budgetforliget på aarhus.dk/budgetforlig2018 

Yderligere oplysninger
Bünyamin Simsek, rådmand for Børn og Unge, mobil 2194 7257