Unge udvikler Bispehaven

Bispehaven er andet end bandeuro. Bispehaven er også en masse, velfungerende unge, som gerne vil bidrage til, at deres boligområde udvikler sig på deres præmisser. Derfor er alle 13-17-årige i lokalområdet inviteret til ungekonferencen VORES BISPEHAVEN, hvor de – sammen med frivillige og professionelle – får mulighed for at arbejde med egne ideer til et aktivt børne- og ungdomsliv.

"Vi vil gerne mobilisere alle de gode ressourcer, der er i Bispehaven og nærområdet. De unge skal have mulighed for at komme på banen med deres ideer til, hvordan Bispehaven kan udvikle sig efter deres ønsker og behov. Derfor har vi arrangeret ungekonferencen, hvor de unge skal samarbejde med frivillige og professionelle om at udvikle deres ideer til konkrete projekter. De unge kårer selv de bedste projekter, som går videre til Lederrådet i Bispehaven" siger Fritidsleder Jakob Bangsgaard Oehlenschläger.

Lederrådet i Bispehaven består af ledere, fra forskellige enheder, med berøring til arbejdet med børn og unge i Bispehaven. Det er Lederrådet der i sidste ende beslutter, hvilke projekter, der skal realiseres.

På ungekonferencen arbejdes inden for fem temaer, som de unge selv har været med til at udpege:

  1. Legepladsens grønne område
  2. Ungeråd
  3. Aktiviteter & fællesskaber
  4. Den gode fortælling
  5. Læringsfabrikken

Ellekærskolen lægger hal til ungekonferencen, som finder sted lørdag den 23. september kl. 9.30-22.00. Byrådspolitikerne er inviteret til at overvære de færdige projekter kl. 17.20, Borgmester Jacob Bundsgaard er blandt de deltagende, hvorefter konferencen rundes af med en fest.

VORES BISPEHAVEN arrangeres i et samarbejde mellem frivillignetværket Unge4Unge, UngiAarhus Vest, Ungdomscentret og den boligsociale indsats i Bispehaven.

Læs mere om ungekonferencen