Faglærte skal få flere unge i erhvervsuddannelse

Danmark risikerer i de kommende år at mangle faglært arbejdskraft, og situationen er, at alt for få unge vælger i dag en erhvervsrettet uddannelse efter folkeskolens 9. eller 10. klasse. Den nye samarbejdsaftale etablerer et pilotprojekt, som i første omgang omfatter 33 udskolingsklasser fra blandt andet i det vestlige Aarhus, Viby og Tranbjerg samt Rundhøjskolens 10.-klassescenter.

Et centralt punkt i aftalen er inddragelsen af faglærte medarbejdere på virksomheder i Aarhus, som vil indgå i konkrete forløb med eleverne som eksempelvis gæstelærere, rollemodeller, i praktikforløb eller ved at give sparring på uddannelsesønsker.

”En erhvervsuddannelse giver masser af fantastiske fremtidsmuligheder, og det er helt afgørende, at vi får flere til at vælge det spor i livet. Derfor er jeg glad for samarbejdsaftalen, hvor vi sammen med LO og LO’s medlemmer kan åbne flere unges øjne for at vælge den vej i arbejdslivet,” siger Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge.

Ole Christiansen, formand for LO Aarhus, siger om aftalen:

”Det er en meget ambitiøs aftale, vi har indgået med Aarhus Kommune. Det er LO-fagbevægelsens stærke samarbejde med arbejdsgiverorganisationerne og virksomhederne i Aarhus Kommune, som giver i hundredvis af skoleelever mulighed for at få det autentiske møde med faglærte medarbejdere på rigtige arbejdspladser.”

Med samarbejdsaftalen vil de enkelte skoler udvikle og afprøve forskellige samarbejder med arbejdspladser og erhvervsuddannelser, som giver viden om, hvad der virker. Samtidig er det målet, at flere unge fra de deltagende skoler vælger en erhvervsrettet ungdomsuddannelse.

Samarbejdsaftalen inddrager tidligere erfaringer, hvor man ved en mindre, men målrettet indsats med virksomhedspraktikker og forløb på erhvervsuddannelser fik hævet andelen af unge i erhvervsrettet ungdomsuddannelse.

Aktiviteterne gennemføres sideløbende med et samarbejde med Aarhus Håndværkerforening, Erhverv Aarhus og Dansk Byggeri Østjylland.

Samarbejdsaftalen underskrives ved en lille seance torsdag 19. april 2018 kl. 8.30 på Thomas Medoms kontor, Aarhus Rådhus, værelse 378. Pressen er velkommen.

Yderligere oplysninger

  • Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, mobil 27 51 79 61 
  • Ole Christiansen, formand LO Aarhus, mobil 23 46 46 76

Samarbejdsaftalen ”Fra skole til erhverv” (pdf)