Børne- og ungealliancen vil gøre en forskel for flere familier

Deltagerne arbejder nu med konkrete tiltag, som skal sikre bedre og mere koordinerede tilbud til børn, unge og familier i Aarhus. Det gælder blandt andet koordinering af støtte til udsatte familier gennem julehjælp, sommerlejre og forældrevenner. Men også faglig støtte til frivillige om børn med diagnoser, og fælles støtte fra kommune og foreninger til børn ramt af sorg. Samtidig handler det også om at gøre viden om de frivillige synlige for professionelle, f.eks. pædagoger, lærere og sagsbehandlere.

Thomas Medom, rådmand i Børn og Unge, Aarhus Kommune siger:

Jeg er sikker på, at vi gennem Børne- og ungealliancen kan give udsatte og sårbare familier i Aarhus en lidt lettere hverdag. Det er næsten overvældende at opleve alle de gode intentioner og håbefulde kræfter, der er til stede. Ved at koordinere bedre og øge kendskabet til hinanden kan vi forhåbentlig rydde nogle af de bump og besværligheder af vejen, som familier kan opleve i de mange tilbud,” siger Thomas Medom.

At byens unge vil opleve en positiv effekt af samarbejdet i Børne- og ungealliancen – det mener Inge Temple, formand for Ung uden Mobning:

”Børne- og ungealliancen kommer til at have stor betydning for Aarhus Kommunes unge borgere og for deres muligheder for at få hjælp til de udfordringer de står med. Vi fra Ung Uden Mobning har fx en målgruppe, der går igen hos mange organisationer, for mobning og oplevelsen af at stå uden for fællesskabet har store og langvarige konsekvenser. Nu får vi bedre mulighed for at mødes og koordinere indsatsen – også med de fagpersoner, som er sammen med de unge. Vi ser det brede samarbejde som vejen frem,” siger Inge Temple.

En tidlig og forebyggende indsats for de yngste medborgere kan også styrkes, mener Lise Møller Nissen:

Når vi samarbejder på tværs af foreninger og kommune kan vi tilbyde støtte til familier før tingene vokser sig så store og uoverskuelige at de bliver et kommunalt anliggende. Vores godkendte frivillige kan understøtte den vigtige kerneopgave, som lærere, pædagoger, sundhedsplejersker m.fl. løser. Og vi har allerede indgået en konkret aftale om at præsentere os og vores tilbud for en gruppe medarbejdere hos Børn og Unge, som endnu ikke har mødt os.
Lise Møller Nissen, koordinator i Folkekirkens Familiestøtte


Lars Bundgaard, næstformand i Røde Kors Aarhus og formand i Aarhus Vinterherberg, er en af Aarhus Kommunes mangeårige samarbejdspartnere og er tilfreds efter det første møde i alliancen: 

"Jeg har bemærket den store åbenhed og interesse i at samarbejde med frivillige organisationer blandt de ansatte i Børn og Unges og Socialforvaltningens forskellige afdelinger. Det er en meget positiv tilgang og gensidig respekt, som lover godt for det fremtidige samarbejde,” siger Lars Bundgaard.

Med i alliancen er 27 foreninger samt Frivilligcentret, Socialforvaltningen og Børn og Unge. Desuden har flere foreninger i de seneste uger meldt sig klar på at deltage. Børnealliancen vil i det kommende år arbejde videre i de spor, som blev skabt på første møde.

Yderligere oplysninger:

  • Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, 27 51 79 61
  • Inge Temple, formand for landsforeningen Ung Uden Mobning, 26 82 81 44
  • Lise Møller Nissen, koordinator i Folkekirkens Familiestøtte, 30 36 86 96
  • Lars Bundgaard, næstformand i Røde Kors Aarhus, 40 54 36 92