Tre nye forvaltningschefer ansat i Børn og Unge

De nye ansættelser er led i en organisationsændring, som blandt andet reducerer i antallet af ledere og samtidig har fokus på at knytte Børn og Unge tættere sammen fagligt og organisatorisk. De nye forvaltningschefer bliver chefer for lederne af skoler, dag- og fritidstilbud i et geografisk distrikt, ligesom de hver især har ansvar for et fagligt netværk, der går på tværs af geografien.

Anne Merethe Løvmose, 50, er ny Børn og Unge-chef med ansvar for det faglige netværk for dagtilbud samt distrikt Syd. Anne Merethe Løvmose kommer fra en stilling som børne- og dagtilbudschef i Esbjerg Kommune, hvor hun har været de seneste seks år. Anne Merethe Løvmose har i alt 17 års erfaring som leder og chef i kommunalt og amtsligt regi, hvor hun har arbejdet inden for de store velfærdsområder. Hun har tidligere været skole- og dagtilbudschef ved Nordfyns Kommune, og har også ledelseserfaring fra stillinger i Tønder Kommune, Vejle Kommune og Vejle Amt. Anne Merethe Løvmose er oprindeligt uddannet pædagog.

Stefan Møller Christiansen, 47, er ny Børn og Unge-chef med ansvar for det faglige netværk for skoler samt distrikt Øst. Stefan Møller Christiansen kommer fra en stilling som skolechef i Mariagerfjord Kommune, hvor han har været siden 2016. Forud for det har Stefan Møller Christiansen 10 års erfaring som skoleleder i Aarhus Kommune, hvor han blandt andet har haft ansvar for fusionen af to skoler i Tranbjerg. Stefan Møller Christiansen har ti års erfaring fra Aarhus Skolelederforening, hvor han var formand i seks år. Han er oprindeligt uddannet lærer.

Susanne Hammer-Jakobsen, 57, er ny Børn og Unge-chef med ansvar for det faglige netværk for sårbare og udsatte børn og unge samt distrikt Vest. Susanne Hammer Jakobsen kommer fra en stilling som direktør for Børn og Kultur i Tårnby Kommune, hvor hun har været de seneste syv år. Susanne Hammer-Jakobsen har 22 års erfaring som leder og chef i kommunalt regi. Hun har tidligere været centerchef for Børn og Familie ved Furesø Kommune, og har også ledelseserfaring fra stillinger i kommunerne i Køge, Gladsaxe og Karlebo. Susanne Hammer-Jakobsen er oprindeligt uddannet socialrådgiver.

Martin Østergaard, direktør for Børn og Unge, glæder sig over ansættelsen af de tre nye Børn- og Unge-chefer:

Vi står over for en ny og anden måde at styrke det faglige arbejde i Børn og Unge, ligesom vi skal arbejde i stærkere læringsfællesskaber. De tre nye Børn- og Unge-chefer kommer med en masse gode evner, viden og erfaring, som jeg er sikker på, vil være med til at gøre en positiv forskel for medarbejderne, men også børnene, de unge og deres forældre i Aarhus. Jeg glæder mig meget til samarbejdet.Martin Østergaard, der har været formand for ansættelsesudvalget.
Martin Østergaard, Børn og Unge-direktør samt formand for ansættelsesudvalget.

Martin Østergaard Christensen understreger, at der i udvælgelsen er lagt vægt på, at ansøgerne har erfaring fra et lignende organisatorisk niveau og har et skarpt blik at skabe sammenhænge og samarbejde på tværs, ligesom der er lagt vægt på understøttelse af det politiske niveau.

De tre nye Børn- og Unge-chefer er udvalgt blandt 46 ansøgere til i alt fem nye stillinger. De forventes at tiltræde stillingerne 1. februar, dog 1. marts 2019 for Susanne Hammer-Jakobsens vedkommende. Dermed går de to sidste stillinger i genopslag og forventes besat senest 1. april 2019.

Yderligere oplysninger
Martin Østergaard, direktør for Børn og Unge, 29 20 80 01
Anne Merethe Løvmose, mobil 23 27 98 37
Stefan Møller Christiansen, mobil 61 19 44 96
Susanne Hammer-Jakobsen, mobil 31 37 10 03