Børn kan få hjælp til tænderne i ferien

Ændringen er et led i en ny vagtordning i Tandplejen. Til forskel fra tidligere, hvor vagtklinikken var åben tre timer om formiddagen, vil den nu være åben kl. 8-15 på de hverdage, hvor skolerne ellers er lukket. Den nye vagtordning øger dermed muligheden for telefonisk rådgivning eller akut behandling.

Chef for Tandplejen, Mette Borum, ser den nye ordning som en væsentlig forbedring af Tandplejens service.

”Den større fleksibilitet er en fordel for småbørnsfamilier og for de unge, som er på efterskole eller i gang med en ungdomsuddannelse. Vi har tilrettelagt den nye ordning, så det også i et vist omfang er muligt for forældrene at få en almindelig tandplejetid til deres barn på skolefridage, for eksempel i efterårs- og vinterferien og den første og sidste uge af sommerferien,” siger Mette Borum.

Rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom, glæder sig over, at Tandplejen udvider servicen.

Det er rigtig positivt, at Tandplejen udvider servicen for børn, unge og deres forældre med en mere fleksibel planlægning af deres åbningstider. Hverdagen i en børnefamilie er ofte travl, så det er vigtigt, at der er mulighed for at komme til tandeftersyn på nogle af de skolefridage, hvor man som forældre i forvejen har taget fri for at være sammen med børnene,” siger Thomas Medom.

Thomas Medom påpeger, at Børn og Unge gerne vil være så tæt på borgerne som muligt.

”At Tandplejen med en mere fleksibel planlægning nu tænker ud over den vante ramme og holder åbent, selvom skolen har ferie, viser, at vi med få greb kan imødekomme borgernes ønske om større fleksibilitet. Samtidig giver det tryghed i familierne at vide, at børn og unge kan få hurtig og kvalificeret hjælp hvis uheldet er ude, selvom det er ferie. Den tryghed er jeg glad for,” siger Thomas Medom. 

Fakta:

86,3 procent af de 5-årige i Aarhus har nul huller. Som 15-årige er tallet 69,7 procent. Dermed har de 15-årige i Aarhus sundere tænder end gennemsnittet af deres jævnaldrende kammerater i landet.

I vinterferien er det Tandplejens klinik på L.A. Rings Vej, som er vagtklinik, og yder hjælp ved akut opståede tandproblemer.

I forbindelse med ferier er det muligt at finde information om den aktuelle vagtklinik - og eventuelle almindelige åbnedage på andre klinikker - på Tandplejens hjemmeside: tandplejenaarhus.dk

Ved brug for akut behandling er det en god ide at ringe til vagtklinikken inden kl. 10 og få en tid til samme dag, da det gør ventetiden kortere.

Yderligere information 

Mette Borum, chef for Tandplejen, tlf. 21 60 41 30.  
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, tlf. 27 51 79 61