Fald i andelen af privatskoleelever i Aarhus

Opgørelsesmetoden er ændret over tid, men tallene er opgjort på samme måde siden 2005. Her viser udviklingen et lille fald fra 15,4 procent til 15,3 procent af eleverne, der går i privatskole.

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, glæder sig over tallene.
”Jeg har et klart ønske om at bremse sivningen fra folkeskoler til privatskoler, derfor er det en positiv udvikling. En stærk folkeskole med bred opbakning fra forældre og med dygtige medarbejdere og ledere er fuldstændig afgørende for at sikre alle børns trivsel, læring og udvikling,” siger Thomas Medom

Rådmanden bemærker, at det er et meget lille fald på blot 0,04 procentpoint. Men tendensen afviger fra de seneste mange års konstante vækst i andelen af elever på privatskolerne.

”Jeg er godt klar over, at det kan se anderledes ud næste år igen. Men står det til mig, skal vi holde fast. Vi skal udvikle skolerne i dialog med både professionelle og forældre, så vi får fat i den meget brede opbakning til skolerne igen. Det er lykkes i andre kommuner, og jeg håber også, at vi kan lykkes med det i Aarhus,” siger Thomas Medom.

Yderligere oplysninger:
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, 27 51 79 61

Fakta

  • Privatskoleandelen er faldet med 0,04 procentpoint siden 2016, fra 15,365 procent til 15,324 procent.
  • Tallet beskriver andelen af børn (0.-9. klasse) bosiddende i Aarhus Kommune, der går på privatskole både i Aarhus Kommune og i andre kommuner ud af alle elever bosiddende i Aarhus Kommune.
  • Tallet er opgjort på samme måde siden 2005, og har siden da været stigende hvert år frem til 2016.
  • Aarhus Kommune opgør skolernes elevtal hvert år pr. 5. september.

Udvikling siden 2005:

 

År

Privatskoleandel
0.-9. klasse

2005

11,9%

2006

12,5%

2007

12,7%

2008

13,2%

2009

13,5%

2010

13,6%

2011

13,8%

2012

14,0%

2013

14,4%

2014

14,8%

2015

15,1%

2016

15,4%

2017

15,3%