Brug af trivselsdata om børn og unge i Aarhus

Det har rejst en del spørgsmål og skabt usikkerhed blandt aarhusianske forældre. Det skal derfor understreges, at Aarhus Kommune ikke anvender dette it-værktøj.

Ligeledes har der været rettet kritik af nogle kommuners behandling af de nationale trivselsdata for skolebørn. Kritikken bunder i, at nogle kommuner har anvendt disse data til individuel sagsbehandling, uden at forældre havde givet samtykke.

I Aarhus Kommune opbevares data, som indsamles i de årlige Elevtrivselsmålinger, fortroligt og anvendes kun til statistik i anonymiseret form, hvilket ikke kræver samtykke fra forældre. Dette er i overensstemmelse med Persondatalovens §10, stk. 1.

I Sundhedsplejen registreres løbende data i børnenes journaler. Forældre er altid informeret om disse registreringer. Det fremgår bl.a. af ”Barnets bog”, at vi indsamler data om barnets sundhed og sygdomme. Forældrene oplyses ligeledes om, at data videregives til statistisk og forskningsmæssig brug, og at dette sker i overensstemmelse med lovningen om videregivelse af data. Endeligt oplyses forældrene om, at de til enhver tid kan gøre indsigelser mod, at kommunen anvender disse data. 

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, forstår de aarhusianske forældres bekymring.
”Når nu vi fra Christiansborg er tvunget til at lave disse målinger, er det vigtigt for mig at understrege, at forældre har et fuldstændig ufravigeligt krav på at kende indhold, betydning og brug af kommunernes oplysninger om deres børn. Samtidig har vi som kommuner en lige så ufravigelig pligt til at sikre den højst mulige datasikkerhed. Derfor vil jeg arbejde målrettet på, at vi i Aarhus kun måler det mest nødvendige og samtidig begrænser stramme dokumentationskrav så meget som muligt,” siger Thomas Medom.

Yderligere oplysninger:
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, 27 51 79 61