Rådmand åbner dagsordener og referate

”Der træffes indimellem store og vigtige beslutninger på rådmandsmøderne, og derfor er det vigtigt med åbenhed. Det er jo sager med betydning for familiers hverdagsliv eller arbejdsforhold for vores 14.000 medarbejdere, som bliver drøftet der. Det vil gerne jeg give så stor indsigt i som muligt,” siger Thomas Medom.

På rådmandsmøder drøftes typisk indstillinger til byrådet eller sager af mere principiel karakter. Enkelte punkter, som vedrører eksempelvis personsager, vil fortsat blive behandlet som lukkede sager.

Med initiativet viderefører Thomas Medom den praksis, som han også indførte som rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i den seneste valgperiode.

”Jeg synes, at vi som kommune og dermed som forvaltere af fællesskabet bør gøre det åbent og gennemsigtigt. Derfor opfordrer jeg også mine rådmandskolleger og borgmesteren til at følge eksemplet,” siger Thomas Medom.

Magistratsafdelingerne for Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Sundhed og Omsorg har i dag åbne dagsordener og referater til rådmandsmøderne.

Mødernes holdes typisk hver onsdag formiddag, og du kan som udgangspunkt finde mødebilagene i løbet af onsdag

Rådmandsmøder i Børn og Unge