Aarhus-elever trives i skoler og klubber

I skolerne siger 92 procent af eleverne på mellemtrinnet og i udskolingen, at de sjældent eller aldrig er blevet mobbet i løbet af det seneste skoleår. 11 elever – svarende til 0,2 procent - har svaret, at de er blevet mobbet i de seneste tre skoleår. Få elever ser dermed ud til at være udfordret af mobning over tid. Blandt eleverne i udskolingen er der samtidig få, som har prøvet rusmidler, og størstedelen har ikke usund adfærd i forhold til rygning, alkohol og rusmidler.

På klubområdet er fællesskab og kammeratskab den væsentligste begrundelse for at komme i klubben for 86 procent af de unge. Det vægtes dermed væsentligt højere end de konkrete aktiviteter i klubben. Derimod er omkring hvert tredje klubmedlem i tvivl om, hvorvidt de kan tale med klubmedarbejderne om drømme og mål for fremtiden.

”Det afgørende er ikke, om et tal er præcist det ene eller det andet, men derimod de erfaringer, situationer og oplevelser, der kommer til udtryk i hverdagen. Målet er, at vi alle børn trives godt i en tryg hverdag, så vi kan forebygge, at små udfordringer vokser sig til store problemer."
Thomas Medom, rådmand i Børn og Unge

Trivselsmålingen viser, at der er lokale forskelle på skoler og klubber, og at de kan lære af hinanden på tværs.

”Jeg glæder mig først og fremmest over, at langt de fleste børn og unge i skoler og klubber ser ud til at have en god, sammenhængende hverdag, hvor de trives godt. Men vi skal have et skarpt øje for de steder, hvor det ikke er tilfældet. Undersøgelsen er blot et redskab blandt flere til at sikre det. Jeg har stor tillid til, at medarbejdere i dialog med forældre og børn følger op på og håndterer store og små udfordringer i dagligdagen,” siger Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge.

Thomas Medom påpeger, at der er udfordringer med at sikre flere unge medbestemmelse i både skole og klub, som de unge scorer lavt.

”Vi kører allerede i dag forløb i forhold til elevrådene, og vi er i dialog med Børne- og ungebyrådet i Aarhus og Danske Skoleelever, men vi vil se nærmere på, hvordan vi kan sikre børnene og de unge en stærkere medbestemmelse,” siger Thomas Medom.

Generelt er der tale om små udviklinger i tallene, mens der på skole- eller områdeniveau kan være en større variation. På den baggrund fremhæver Thomas Medom, at undersøgelsen er et lokalt værktøj til dialog om børns og unges trivsel.

”Det afgørende er ikke, om et tal er præcist det ene eller det andet, men derimod de erfaringer, situationer og oplevelser, der kommer til udtryk i hverdagen. Målet er, at vi alle børn trives godt i en tryg hverdag, så vi kan forebygge, at små udfordringer vokser sig til store problemer,” siger Thomas Medom.

Elevtrivselsmålingen 2018 (pdf)
Klubtrivselsmålingen 2017/2018 (pdf)

Yderligere oplysninger
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, 27 51 79 61