Børn og Unge-direktør fratræder

Jan Præstholm har været ansat som direktør for Børn og Unge siden 1. januar 2017, hvortil han kom fra en stilling som børn- og ungedirektør i Svendborg Kommune.

Indtil stillingen som direktør kan genbesættes, er Børn og Unges chef for skoler, dag- og fritidstilbud Søren Aakjær konstitueret i stillingen som direktør.
I samme periode bliver opgaverne som chef for skoler, dag- og fritidstilbud fordelt mellem medlemmerne af Børn og Unges øvrige chefgruppe samt i gruppen af kontorchefer.

Processen med at finde en ny direktør for Børn og Unge indledes med nedsættelse af et ansættelsesudvalg før sommerferien med henblik på, at en ny direktør forventeligt kan tiltræde 1. december 2018.

Yderligere oplysninger:
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, 27 51 79 61