Grøn omstilling går gennem børn og unge

Nyt samarbejde skal gøre børn og unge klogere på, hvad de kan gøre for at handle og leve bæredygtigt.

Aarhus´ omstilling til en bæredygtig by uden CO2-udledning er afhængig af nutidens børn og fremtidige generationer. Derfor er Teknik og Miljø gået sammen med Børn og Unge om at styrke viden om grøn omstilling hos byens yngste medborgere.

”Danmark og Aarhus er i front, når det gælder grøn omstilling. Det skal vi blive ved med at være. Derfor skal fremtidens borgere og medarbejdere have den nødvendige viden til at hjælpe virksomhederne med at skabe morgendagens grønne løsninger. Alle virksomheder, der arbejder med grønne løsninger og teknologier, mangler arbejdskraft. En ny fælles indsats skal derfor også sikre tæt samspil med erhvervet i undervisningen,” siger Bünyamin Simsek, der er rådmand for Teknik og Miljø.

Børn og unge skal motiveres til at træffe mere bæredygtige valg – i hverdagen og når det gælder uddannelsesvalg og karrierevej.

”Det er nødvendigt at børn og unge træffer bæredygtige valg. Alle kan gøre en forskel - ingen kan alene stoppe klimakrisen. Det kræver, at alle uden undtagelse handler og lever bæredygtigt. Derfor har vi brug for at styrke og udvikle nye tilbud, så børn og unge bliver klogere på klimaudfordringer, og hvad de kan gøre for at være med til at sikre en grøn omstilling i Aarhus,” siger Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge.

Let tilgængelig viden

Arbejdet med at sikre relevante forløb og udvikle nye tilbud til dagtilbud og skoler er lagt i hænderne på en arbejdsgruppe, der frem mod 2020 skal indsamle og dele materiale med hele 0-18 års området.

”Viden om klimaområdet skal være aktuelt og let tilgængelig for pædagoger, lærere og byens mange tusinde børn og unge. Derfor vil vi også udvikle nye tilbud og materialer sammen med både lokale virksomheder og NGO’er. Målet er, at børn og unge bliver klogere på, hvad de selv kan gøre, men også hvad vi sammen kan gøre på samfundsniveau,” siger Anne Dissing Rasmussen, projektleder, Børn og Unge.

Fakta

  • Den estimerede eksport af grønne varer og tjenester i Region Midtjylland ca. 40 mia. kr. svarende til 55 procent af hele Danmarks eksport af grønne varer og tjenester.
  • Der er 46 folkeskoler, 2 specialskoler og 72 dagtilbud i Aarhus Kommune.
  • Der bor cirka 60.000 tusind børn og unge mellem 0 og18 år i Aarhus Kommune.
  • Det fælles initiativ er en del af Aarhus Kommunes Klimaplan 2016-2020

Yderlige oplysninger
Bünyamin Simsek, rådmand, Teknik og Miljø, 21 94 72 57
Thomas Medom, rådmand, Børn og Unge, tlf.: 27 51 79 61
Anne Dissing Rasmussen, projektleder, Børn og Unge, tlf.: 51 57 55 64