Medom: Giv indsigt eller drop nationale trivselsmålinger

Det mener Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge i Aarhus, som opfordrer partierne bag de nationale trivselsmålinger til at lempe på reglerne.

”Vi skal ikke måle og veje alting for hverken nationale gennemsnits eller statistikkers skyld. Måling skal give mening. Hvis man vil måle børns trivsel, så må meningen være at tage hånd om de børn, som har brug for konkret hjælp. Det giver kun meget lidt mening, at tallene på elevniveau er hemmelige og skjulte for skolerne og forældrene. Enten skal vi bruge tallene til gavn for børnene, eller også skal vi bruge tiden på noget bedre,” siger Thomas Medom.

Senest har Undervisningsministeriet indført en ny praksis, hvor alle elever får mulighed for at udfylde trivselsmålingen på et papirskema frem for elektronisk. Det sker af hensyn til datasikkerheden. Derfor skal folkeskolerne printe skemaer ud til de elever, der måtte ønske det, for herefter at indsamle svarene og indsende dem til Undervisningsministeriet i en konvolut.

”Papirflytteri og procedurer fra sidste årtusinde mindsker jo ikke ligefrem besværet ved trivselsmålingerne, eller gør målingernes mening større. Jeg har stor forståelse for, at forældre ønsker klarhed om, hvad deres børns data skal bruges til. Men jeg tror, at der vil være større forståelse for målingerne, hvis resultaterne kunne anvendes direkte i arbejdet med klassen og den enkelte elev,” siger Thomas Medom.

Dette års trivselsmåling på folkeskolerne skal gennemføres i Aarhus i perioden 9. april til 11. maj.

Yderligere oplysninger:
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, 27 51 79 61