Mere sport på skemaet hos aarhusianske skoleelever

Aarhus Kommunes afdelinger for Kultur og Borgerservice samt Børn og Unge har sammen med Idrætssamvirket Aarhus afsat 300.000 kr. årligt i 2018-20 til at fortsætte indsatsen Den åbne skole – samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger Aarhus.

”Aarhus har mange engagerede og dygtige instruktører i byens foreninger, som kan være med til at skabe nye aktiviteter i folkeskolen. Jeg håber, at vi med puljen kan skabe endnu mere aktivitet både i skolen og i vores foreninger, så endnu flere børn og unge får en aktiv hverdag fuld af sport og sunde fællesskaber”, siger Rabih Azad-Ahmad, rådmand for Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune.

Puljen blev udbudt første gang i 2015.  Den understøtter intentionerne i Folkeskoleloven - Bevægelse og Den åbne skole, hvor der er fokus på bevægelse og læring. Den skal også bidrage til, at børn og unge får inspiration til at bruge de gode muligheder og de fællesskaber, idrætsforeningerne har til dem.  

Rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom, glæder sig over samarbejdet.
”Tættere bånd mellem skoler og idrætsforeninger er ganske enkelt godt for både det lokale fællesskab og for børn og familier. Børn, forældre og foreninger får bedre kendskab til hinanden, og måske baner vi vejen for nye fritidsinteresser. Samtidig ved vi, at aktive og sunde børn lærer mere, og på den måde kan projekterne være med til at mindske uligheden i sundhed,” siger Thomas Medom.

Siden 2015 er der uddelt midler til 31 samarbejdsprojekter.  Mange af projekterne er nu afsluttet med gode erfaringer. Du kan læse om dem og lade dig inspirere i inspirationskataloget 'Bevægelse og den åbne skole'.

Inspirationskatalog - Den åbne skole (pdf)

Hos Idrætssamvirket Aarhus kan man tydeligt se resultaterne af samarbejdsprojekterne:

”Vi kan se, at de mange partnerskaber mellem folkeskolerne og idrætsforeningerne har givet flere medlemmer i flere idrætsforeninger, og at kendskabet til hinanden skaber muligheder for øget samarbejde i fremtiden. Jeg glæder mig derfor over, at projektet fortsætter i yderligere 3 år.” siger Jens Bundgaard, formand for Idrætssamvirket Aarhus.

Næste ansøgningsrunde i foråret 2018.

For yderligere oplysninger kontakt

  • Rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad, via pressechef Michael Jaap, 40 22 87 99
  • Rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom, 21 94 72 57
  • Jens Bundgaard, formand for Idrætssamvirket Aarhus, 21 75 07 24