Aarhus samler kræfterne om børnene og de unge

Børne- og ungealliancen mødes mandag 3. december i Aarhus og tegner de første streger til et samarbejde, der skal bane vejen for bedre hjælp til flere børn og unge. Alliancen skal skabe rum for et ligeværdigt samarbejde mellem foreningerne og kommunens medarbejdere. Hvis flere foreninger får øjnene op for hinandens tilbud og flere fagpersoner som lærere, pædagoger og sagsbehandlere kender til foreningerne, vil flere kunne formidle hjælp til børn og forældre, når de spotter et behov. Derfor siger parterne i alliancen ja til at gå nye veje og række hånden frem.

Søren Nyskov, projektleder i foreningen Børns Voksenvenner og deltager i Børne- og ungealliancen:

”Vi har prøvet at ringe rundt til 61 skoler med vores tilbud om at skabe relationer til børn, der savner voksenkontakt. Alle skoler synes jo, at det lyder positivt, men fra de fleste hører vi ikke mere. Jeg synes, at vores forening har brugt uforholdsmæssigt megen tid og mange ressourcer på at nå igennem til kommunens frontmedarbejdere. De er i kontakt med de børn, der kunne have glæde af vores tilbud, trives lidt bedre og måske lære mere. Derfor er mit ønske med Børne- og ungealliancen, at vi hjælper med at skabe en systematik så lærere, pædagoger og sagsbehandlere får viden om, hvad vi foreninger kan. På den måde kan flere medarbejdere formidle de rette tilbud til familierne.”

Et af temaerne for Børne- og ungealliancen er ”hvervning og pleje af frivillige”: Som frivillig skal man kunne mærke, at man får noget ud af sin indsats – og derfor vil Børne- og ungealliancen arbejde med en idé om lokale eller tværgående frivillig-communities:

Helle Rose Ringsholt Jensen, dagtilbudsleder i Harlev Dagtilbud og deltager i Børne- og ungealliancen:

”Jeg er optaget af, at vi får frivilliggrupper, som vil gøre noget godt i forhold til hele 0-100 års perspektivet - lokalt eller på tværs. Det vil give noget på tværs af generationer, og de frivillige får mulighed for at skabe et sammenhold. Her kan Børne- og ungealliancen hjælpe med at italesætte nogle meget tydelige rammer for, hvad vi vil bruge hinanden til, så de frivillige også kan føle at de gør gavn - mens de fastansatte føler at de får noget ud af samarbejdet.”

Thomas Medom, rådmand i Børn og Unge og deltager i Børnealliancen:

”Vi går på udkig efter nye måder at sætte hinandens ressourcer i spil. Indimellem skal vi løfte blikket fra hverdagen og de vanlige rammer for at se nye muligheder. Foreningerne skal have ros for deres vilje, energi og mod til at bære inspiration og opgaver ind i Børnealliancen, så vi sammen kan flytte os. Samtidig er jeg glad for at se, at vi samler stort set alle sociale foreninger i Aarhus, som retter sig mod børn og unge. Jeg håber, at det bliver en succes, og at vi fremover får en stærk alliance om børnene og de unge her i Aarhus.”

Børne- og ungealliancens deltagere

 • Bedre Psykiatri
 • Blå Kors
 • Børnenes Kontor
 • Børnesorggruppe Folkekirkesamvirket
 • Børns Voksenvenner
 • Center for Digital Pædagogik
 • Dansk Folkehjælp
 • De Grønne Pigespejdere
 • DGI Østjylland
 • Folkekirkens Familiestøtte
 • Homestart
 • Kræftens Bekæmpelse
 • Mødrehjælpen
 • Natteravnene
 • Red Barnet
 • Red Barnet Ungdom
 • Røde Kors
 • Sind Pårørende
 • Ung Uden Mobning
 • Young Connect
 • Aarhus Ungdommens Fællesråd
 • Børn og Unge Aarhus Kommune
 • Socialforvaltningen Aarhus Kommune
  Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Tid og sted

Mandag den 3. december kl. 17-20 i kantinen, Grøndalsvej 2, 8260 Viby

Kontakt

Helle Rose Ringsholt Jensen, dagtilbudsleder i Harlev Dagtilbud, 2920 4134
Søren Nyskov, projektleder i Børns Voksenvenner, 3195 1446
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, 2751 7961
Ulla Bording Jørgensen, frivilligkoordinator i Børn og Unge, 6155 8561

Baggrund

Børn og Unges frivilligindsats 2018 er del af Frivillighovedstad – Aarhus 2018.

Et af Frivillighedens mål er at styrke sammenhængskraften og de sociale bånd i lokalområderne.

I Børn og Unge har ledere og medarbejdere i 2018 arbejdet med tre mål:

 • Det skal være nemt og tilgængeligt at være frivillig
 • Samarbejdet mellem kommunale arbejdspladser og frivillige skal styrkes
 • Der skal sættes fokus på børn og unges rolle som frivillige medborgere

Resultater

Børn og Unge har i samarbejde med de faglige forbund udarbejdet en håndbog for samarbejdet med frivillige. Medarbejdere og ledere fra lokale arbejdspladser har deltaget i kurser i frivilligsamarbejde. Lærere, pædagoger og elever fra skoler, dagtilbud og Ungiaarhus har udviklet læringsforløb om børn og unge som frivillige medborgere. Læringsforløbene er udgivet som undervisningshæfte i december 2018.

Program

Kl. 17.00 Velkomst
Kl. 17.10 Opvarmning
Kl. 17.30 Gruppearbejde om ønsker og aftaler
Kl. 18.00 Pause
Kl. 18.10 Gruppearbejde om ønsker og aftaler
Kl. 18.40 Pause og spisning
Kl. 19.15 Præsentation af aftaler