Fortsat fald i andelen af privatskoleelever i Aarhus

Udviklingen det seneste år er et lille fald fra 15,3 procent til 14,7 procent af eleverne i 0.-9. klasse, der går i privatskole. Opgørelsesmetoden er ændret over tid, men tallene er opgjort på samme måde siden 2005.

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, glæder sig over udviklingen.

”Tallene rammer lige ind i den skoleindskrivning, der er i gang netop nu. Folkeskolen bør være et klart førstevalg, uanset hvor man bor i Aarhus. En stærk, lokal skole med bred opbakning fra forældre og lokalsamfundet og dygtige medarbejdere og ledere er helt afgørende i børns og familiers hverdag. Folkeskolen samler på tværs af forskelle og folkeskolen skaber sammenhængskraft, som har stor betydning for alle borgere i Aarhus,” siger Thomas Medom.

Selv om der er tale om ganske små udsving, afviger de nye tal fra de mange års konstante vækst i andelen af elever på privatskolerne.

”Der har været en fortælling om, at eleverne konstant siver fra folkeskole til privatskole, og at mange vælger folkeskolen fra. Den kan vi heldigvis nuancere lidt med de nye tal. Et skoleskift kan indimellem være nødvendigt for elever, hvis man flytter bopæl eller ikke trives godt. Jeg tror, at forældre i højere grad er begyndt at tænke, at en anden folkeskoleskole måske kan være et bedre alternativ end en privatskole. Jeg håber, at vi kan holde fast i denne udvikling,” siger Thomas Medom.

Yderligere oplysninger:

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, 27 51 79 61

Fakta

  • Privatskoleandelen er faldet med 0,6 procentpoint siden 2017.
  • Tallet beskriver andelen af børn (0.-9. klasse) bosiddende i Aarhus Kommune, der går på privatskole både i Aarhus Kommune og i andre kommuner ud af alle elever bosiddende i Aarhus Kommune.
  • Tallet er opgjort på samme måde siden 2005 og har siden da været stigende hvert år frem til 2016.
  • Aarhus Kommune opgør skolernes elevtal hvert år pr. 5. september.

Udvikling siden 2005

År Privatskoleandel 0.-9. klasse
2005 11,9%
2006 12,5%
2007 12,7%
2008 13,2%
2009 13,5%
2010 13,6%
2011 13,8%
2012 14,0%
2013 14,4%
2014 14,8%
2015 15,1%
2016 15,4%
2017 15,3%
2018 14,7%