Sårbare børn og unge risikerer at blive tabt i puljeræs

Ifølge Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge i Aarhus, giver aftalen et fint løft til de kommunale PPR-afdelinger, blandt andet gennem udvikling af lettere behandlingstilbud og et tættere samarbejde med blandt andet sundhedspleje, skoler, familier, børne- og ungdomspsykiatrien og andre kommunale indsatser. Han peger også på positive takter i forslag om at skabe bedre overgange fra barn til voksen.

Der er et næsten akut behov for at udvikle og styrke tilbud til børn, unge og familier, hvor psykisk sygdom og psykisk sårbarhed er på spil. Vi skal kunne møde familierne med en bredere vifte af muligheder, samtidig med at vi fastholder muligheden for at sætte målrettet og systematisk ind. Derfor ligger der spændende muligheder i aftalens fokus på udvikling af tilbuddenes kvalitet.
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge

Thomas Medom peger dog også på svagheder ved satspuljeaftalen.

”Jeg frygter ganske enkelt at sårbare børn og unge risikerer at blive tabt i det puljeræs, der ligger i midlertidige fremfor varige indsatser. Jeg håber, at flertallet på Christiansborg snart indser, at indsatserne for psykisk sygdom og psykisk sårbare unge hører hjemme på finansloven og ikke i puljer finansieret af mennesker på overførselsindkomst,” siger Thomas Medom.

Kontaktoplysninger
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, mobil 27 51 79 61