Skoleelever vælger nyt Børne- og ungebyråd i Aarhus

Thorvald Johansen fra Vorrevangskolen er 14 år og genopstiller for andet år i træk. Han har været ungebyrådsmedlem for Senatet Nord siden oktober 2017: 

"For mig er det ikke stemmeretten, der er politik - det er muligheden for at deltage og fortælle min mening. Man gør altid en forskel når man siger sin mening og det får vi mulighed for i Børne- og ungebyrådet. Sidste år sad vi med et konkret forslag til byrådet, der omhandlede børn og unges trivsel. Dér oplevede jeg virkelig, at det gav mening at deltage i debatten og gøre en forskel".

Isabella Nüssler på 15 år genopstiller også igen. Hun har været ungebyrådsmedlem for Børne- og Ungebyrådets baggrundsgruppe Senatet Nord siden oktober 2017:

"Jeg har - ligesom mange andre unge - et hav af meninger og jeg elsker at diskutere politik. Selvom man er ung og ikke har stemmeret, kan man godt deltage i samfundet. Faktisk er det rigtig vigtigt, at vi tør fortælle de voksne hvad der kan gøres bedre og med Børne- og Ungebyrådet får vi en mulighed for at deltage i demokratiet, selvom vi ikke kan stemme. Ungdommen er klar til at deltage i samfundet - så lad os!". 

Børne- og ungebyrådet støttes i det daglige arbejde af Århus Ungdommens Fællesråd og Børn og Unge i Aarhus Kommune.

Invitation: Skødstrup Skole afholder valg til Børne- og Ungebyrådsvalget 2. okt. Kl. 10-12:
Skødstrup Skole åbner valget tirsdag den 2. oktober kl.10.00. Det sker i gymnastiksalen og eleverne går til valg med valgbåse, klassevist efter tur. Skødstrup Skole kan selv levere en kandidat fra 8. årgang til valget.

Baggrund
Alle børn og unge i Aarhus mellem 13 og 17 år kan stille op til Børne- og ungebyrådet. Der ligger et stort arbejde forud for selve valget, hvor kandidaterne har ført valgkamp på flere kanaler og platforme. Valget holdes i uge 40 på alle grund- og friskoler i Aarhus, og de stemmeberettigede er eleverne i aldersgruppen fra 13 til 17 år.

Fakta om Børne- og ungebyrådet

  • Børne- og ungebyrådet i Aarhus består af 31 unge i alderen 13 til 17 år
  • Børne- og ungebyrådet beskæftiger sig med emner, der vedrører børn og unge i Aarhus.
  • Børne- og ungebyrådet er organiseret i et partnerskab mellem Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF) og Magistratsafdelingen for Børn og Unge.
  • Mere om Børne- og ungebyrådet her: http://ungebyraad.dk/

Kontakt:
Lærer og koordinator for ungebyrådsvalget på Skødstrup Skole:
Erik Anbo -  era@aarhus.dk, 29926934
Børne- og ungebyrådssekretær, Århus Ungdommens Fællesråd:
Amalie Ravn Østergaard - amalie@aauf.dk, 4050 1261