Forlig sikrer penge til ny skole

”Det er glædeligt at det trods en sparerunde er lykkedes at finde penge til at starte en opsparing til en ny skole,” siger Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge.

Aftrapningen blev aftalt mellem S, V og K i 2011 og fastslog, at dækningsafgiften på erhvervsejendomme skulle aftrappes fra 2020 og frem. Nu fremrykker et bredt flertal, som også fatter SF, R, og Å, aftrapningen, hvilket betyder, at der trods en tidligere start samlet set bliver 48,9 mio. kr. mere til Aarhus. Samtidig bliver der ikke færre skatteindtægter.

”Aarhus vokser og det kræver udbygning på skoleområdet over de kommende år, og det har været en betingelse for mig, at hovedparten af gevinsten ved fremrykningen kommer fremtidens skolebørn til gode,” siger Thomas Medom.

I forliget beder det brede flertal samtidig forvaltningen om at undersøge, hvordan der i de kommende år skabes plads til hundredvis af nye skolebørn. I følge prognoserne vil der således frem mod 2023 blive 1.300 flere elever i de aarhusianske skoler. Byrådet ventes i forbindelse med næste års budget at tage beslutning om hvordan udvidelsen skal ske.