Rådmænd: Alle skoler skal tage underretningspligt alvorligt

Det fastslår rådmand Thomas Medom, Børn og Unge, og rådmand Kristian Würtz, Sociale Forhold og Beskæftigelse, efter at en rapport fra Institut for Menneskerettigheder har påpeget, at nogle privat- og friskoler underretter markant mindre end folkeskoler. Bekymringen er, at det kan betyde, at sager om mistrivsel ikke kommer til myndighedernes kendskab.

Derfor indkalder de to rådmænd nu alle byens privat- og friskoler til et møde med den pædagogfaglige forvaltning, der sammen med underretningsenheden tilbyder at klæde skolerne på til at se efter tegn på svigt og vold, kende til lovgivningen mv.

Det er afgørende for mig, at alle børn kan få den hjælp, de har brug for. Det må ikke være afgørende, om man går på en privatskole eller i en folkeskole, men at bekymringerne bliver opfanget og bragt frem, så der kan blive handlet på dem.
rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom

Også rådmand Kristian Würtz understreger, at det er helt afgørende, at alle skoler, private som offentlige, lever op til deres ansvar.

Privat- og friskolerne underretter mindre end andre skoler, og det gælder også i Aarhus. Jeg synes, det er bekymrende, for det kan betyde, at der er nogle børn og familier, som ikke får den støtte, de har brug for. En underretning kan være den åbning, der gør, at et udsat barn får den nødvendige hjælp.
rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Kristian Würtz

Tilsynet med privat- og friskoler ligger i Undervisningsministeriet, ikke hos Aarhus Kommune, der dog løbende har dialogmøder med skolerne, hvor viden og erfaringer bliver delt. Underretninger har senest været på dagsordenen i 2017.

Fakta
Andel underretninger fra private skoler sammenlignet med alle grundskoler – private som kommunale – i Aarhus Kommune

 

2016

2017

2018

Private skoler

77

123

117

Alle grundskoler

1115

1290

1582

Andel fra privatskoler

6,9

9,5

7,4

 

Andel af elever på private skoler sammenlignet med alle grundskoler – private som kommunale – i Aarhus Kommune*

 

2016

2017

2018

Private skoler

5.166

5.200

5.057

Alle grundskoler

32.209

32.193

32.438

Andel på privatskoler

16,0%

16,2%

15,6%

* Der er medtaget normalklasseelever i 0.-10. klasse for både privat- og kommunale skoler. 

Yderligere oplysninger

  • Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, 2751 7961
  • Kristian Würtz, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, 4043 1213