Aarhus investerer i skolebørns sundhed

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, ser frem til et samarbejde med Sundhed og Omsorg og Sociale Forhold og Beskæftigelse om indsatserne.

Det er trist, når børn falder ud af fællesskaber og oplever problemer med humøret og koncentrationen i hverdagen, fordi de ryger, drikker og sidder for meget ned. Når livsstilen er kørt skævt, har det triste konsekvenser for unge mennesker og høje samfundsøkonomiske omkostninger. Derfor gør vi nu endnu mere for en tidlig indgriben og målrettet forebyggende arbejde med børnenes fysiske og mentale sundhed.
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge

Også Kristian Würtz, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, glæder sig over samarbejdet på tværs af magistratsafdelingerne. Projekt BRUS, som er forankret i Sociale Forhold og Beskæftigelse, har lavet en workshop til 5. klasserne med fokus på at vokse op i en familie med alkoholmisbrug.

Vi ved, at børn fra udsatte familier ofte bærer den negative sociale arv med sig ind i voksenlivet – for eksempel i form af ringere sundhed. Derfor er sundhedsindsatserne et vigtigt led i vores bestræbelser på at modvirke de negative konsekvenser af fattigdom og social ulighed blandt børn og unge.
Kristian Würtz, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse

En central del af de nye sundhedsindsatser er at få skabt rum for at tale om problemerne.

Børnene får mulighed for at dele det, der er svært, med læreren, sundhedsplejersken eller en besøgende fra Projekt BRUS. De får også indblik i en voksens opvækst med en forælder med alkoholmisbrug. Ved at aftabuisere problemer kan vi fjerne børns følelse af at stå alene. I sidste ende er indsatserne tænkt som en hjælp for hele familien.
Thomas Medom

Ud over samtaler om trivsel, rusmidler og alkohol vil 20 skoler i 2019-2021 arbejde forebyggende mod rygning med afsæt i Kræftens Bekæmpelses koncept ”X:IT”, og skolebørn i distrikt Vest og Syd får mulighed for at deltage i en udvidet overvægtsindsats.

 

FAKTA
Sundhedsinvesteringen er udmøntet i en række indsatser på skolerne, herunder:

ALKOHOL

  • 3. klasse: Samtale med sundhedsplejersken om trivsel i skolen og derhjemme, samt vejning og måling.
  • 5. klasse: Workshop ”Tal om det” i samarbejde med projekt BRUS med fokus på alkoholproblemer og mistrivsel i børnefamilier.
  • 8. klasse: Workshop ”Unge og alkohol – en dialog i øjenhøjde” med fokus på festkultur og flertalsmisforståelser.
  • I udskolingen opkvalificeres udskolingslærerne med henblik på at styrke forældresamarbejdet om rusmidler, blandt andet via forældremøder.

RYGNING

  • ”X:IT”-Indsatsen omfatter 8 skoler i skoleåret 2019/2020 stigende til 20 skoler i skoleåret 2020/2021. Indsatsen er målrettet 7., 8. og 9. klassetrin og tager afsæt i et færdigt koncept fra Kræftens Bekæmpelse. ”X:IT” består af undervisningsmaterialer, forældresamarbejde og strukturelle ændringer, der har til formål at forebygge rygning.

OVERVÆGT

  • Den eksisterende overvægtsindsats til skolebørn i Aarhus udvides fra kun at være et tilbud til svært overvægtige børn i indskolingen (med BMI>30) til at omfatte overvægtige børn op til 6. klasse (med BMI>27). Udvidelsen gælder kun i distrikt Vest og Syd, så det bliver muligt at sammenligne med den eksisterende overvægtsindsats.

 

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, 27 51 79 61
Kristian Würtz, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, 89 40 35 03
Ulla Parbo Hefsgaard, specialkonsulent, 29 20 97 04