Bæredygtighed handler også om mindset og modenhed

Det glæder skoleleder Carsten Aude at se det grønne flag vaje i skolens flagstang.

”Det Grønne Flag er et symbol på, at vi har det grønt omkring os. Det handler helt lavpraktisk om for eksempel at lave bihoteller, men også om at skabe nogle faglige fællesskaber, der har en højere fælles dagsorden: At passe på hinanden og Jorden,” siger Carsten Aude.

En af dem, der i årevis har arbejdet med bæredygtighed med børnene, er Birthe Jason, der i dag er projektmedarbejder på skolen. Hun har en tværfaglig tilgang til det bæredygtige arbejde.

”Vi samler og sorterer affald og taler om mulddannelse af affald i naturen. Det gør stort indtryk på de små børn, og alligevel oplever jeg dem kaste forbi skraldespanden. Derfor arbejder vi ikke kun naturfagligt med klima, miljø og genbrug, men også med afsæt i et humanistisk mindset: Et positivt selvbillede er nødvendigt for at blive grøn borger og at have overskud til at handle uselvisk”, siger Birthe Jason.

Birthe Jason anser det for lærernes opgave at optræde som rollemodel for børnene.
”Jeg tror, det er vigtigt, at lærere viser et eksempel for børnene og blandt andet tager cyklen. Vi skal ændre bittesmå ting i vores liv, for at de næste generationer også kan få en chance. Når først skolerne er gjort opmærksomme på de mange muligheder for at handle bæredygtigt, er det svært at fraskrive sig et ansvar,” siger Birthe Jason.

At tænke grønt bliver en personlig ambition

Skoleleder på Sabro-Korsvejskolen Carsten Aude er ikke i tvivl om, at skolens fokus på bæredygtighed tiltrækker forældre og nye skolebørn.

”Vi oplever bedre trivsel på Sabro-Korsvejskolen ved at gøre børnene bevidste om at passe på omgivelserne. Børnene er motiverede for at arbejde bæredygtigt og for eksempel udtænke personlige bæredygtige statements, fordi det er meningsgivende for dem og med til at danne dem. I min tid som skoleleder har jeg oplevet en bedring i børnenes sprog og dialoger, måske fordi projekterne sætter småkonflikter i perspektiv. Vi ser flere og flere børn træffe modne valg meget tidligt,” siger Carsten Aude.

Carsten Aude erkender, at det kræver et ekstra fokus for skolerne at arbejde bæredygtigt.

”Bæredygtighedsproblemet løser vi ikke alene i Sabro, og vi vil gerne dele erfaringer med andre skoler i Aarhus. Vi står altid til rådighed for at dele vores viden,siger han.

FAKTA

  • Grønt Flag Grøn Skole er Friluftrådets undervisningsprogram for bæredygtig udvikling.
  • Det Grønne Flag kan give skolerne en synlig grøn profil.
  • Målet er at bidrage til, at børn og unge tager aktivt hånd om natur og miljø.
  • Læs mere her: groentflag.dk

 

YDERLIGE OPLYSNINGER

Carsten Aude, skoleleder på Sabro-Korsvejskolen, 20 20 18 94

Birthe Jason, lærer på Sabro-Korsvejskolen, 20 67 89 91