Ny leder i spidsen for fælles skole i Gellerup

Valget er faldet på Helle Mønster, som i dag er leder af Tovshøjskolen. Børn og Unge-chef Susanne Hammer-Jakobsen siger om fusionen:

”Den nye skole er en central og afgørende brik i at skabe attraktive bydele og ny sammenhæng det vestlige Aarhus. Vi bygger skole for nutidens og fremtidens børn og borgere. Derfor er det en udfordrende, men også fantastisk spændende tid, vi står overfor. Jeg er glad for, at Helle Mønster har sagt ja til opgaven, og jeg glæder mig til samarbejdet om at skabe en ny skole, en anden hverdag og endnu bedre muligheder for bydelenes børn og familier,” siger Susanne Hammer-Jakobsen.

Med byrådets beslutning nedlægges Tovshøjskolen og Ellekærskolen fra skolestart 2020/21. Skolen genopstår herefter i Ellekærskolens nuværende rammer som en ny, samlet skole, indtil den kan flytte til en nybygget skole til Gellerup, Toveshøj og Bispehaven i skoleåret 2025/26. Dermed fortsætter de to skoler som selvstændige skoler frem til udgangen af dette skoleår.

Også Helle Mønster glæder sig til den forestående opgave.

På den ene side er der stærk energi i at skulle bygge en ny skole og et nyt fællesskab op fra bunden. Det er en unik mulighed. På den anden side er der også en vis vemod i at skulle bryde det eksisterende op, og der er selvfølgelig også følelser forbundet med det.  Det skal vi balancere, så vi får sat alle gode kræfter hos medarbejdere, børn, forældre og samarbejdspartnere i spil på bedste vis. Vi får nogle nye pædagogiske muligheder og samarbejdsrelationer, som vi ikke har haft før, og det glæder jeg mig meget til at være en del af.
Helle Mønster

Den nye skole har endnu ikke noget navn, det er en af de ting, der skal besluttes fremadrettet. Ved siden af de to eksisterende skoler vil der i den kommende tid blive oprettet en ny, fælles skolebestyrelse, ligesom der også vil være fælles medarbejderrepræsentation for de to medarbejdergrupper på skolerne.

Byrådets beslutning indebærer også, at den nye skole får SFO, ligesom den tilføres penge til at undervise efter principper i det såkaldte Nest-program, hvor der blandt arbejdes med mindre klassestørrelser, meget klar struktur på undervisningen og to-voksentimer.

Yderligere oplysninger

  • Susanne Hammer-Jakobsen, Børn og Unge-chef Vest, mobil 4185 9293
  • Helle Mønster, skoleleder for den ny skole i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven, mobil 4187 6757