To nye Børn og Unge-chefer

Magistraten i Aarhus Kommune godkendte i dag de sidste to ansættelser til Børn og Unges chefteam, som dermed pr. 1. april er fuldtallig.

Ny chef med ansvar for netværket på fritidsområdet og distrikt Nord er Karina Møller, der er 56 år og i dag er skole- og kulturchef i Dragør Kommune. Hun har en fortid som skoleleder i København og Allerød, og hun lægger vægt på både den pædagogiske faglighed og samspillet med andre på området.

”Den tid, hvor børn og unge er voksenstyrede og er inden for voksnes synsfelt, er blevet længere og længere. Og børns liv begynder ikke, når de træder ind i dagtilbuddet eller skolen om morgenen, og det fortsætter når de træder ud om eftermiddagen. Derfor giver det god mening at sætte fokus på, hvordan de pædagogiske kræfter kan bidrage mere til børn og unges trivsel, og udvikling, og derfor er den pædagogiske kvalitet i de fritidstilbud, vi stiller til rådighed, afgørende,” siger Karina Møller, der udover at være læreruddannet har en master i offentlig ledelse fra CBS samt diplom i ledelse fra Forvaltningshøjskolen.

Samtidig er Lisbeth Schmidt Andersen ansat som chef for netværket for specialpædagogik og specialtilbud samt for distrikt Sydvest. Ind til 1. april er hun centerleder for skoleområdet i Herning Kommune, herunder for specialområdet og et tæt samarbejde med PPR. Hun har desuden tidligere været skoleleder i Aarhus Kommune samt formand for Århus Skolelederforening.

"På mange måder vender jeg hjem, men med en ny ballast og med en erfaring i hvordan man i en anden kommune arbejder med de mest sårbare børn både i de specialiserede og almene tilbud. Presset på de specialiserede tilbud stiger, og derfor er jeg optaget af, hvordan vi alle – i alle tilbud – arbejder med at udvikle og løfte det enkelte barn uanset ståsted og udgangspunkt,” siger Lisbeth Schmidt Andersen der er 49 år, læreruddannet og tillige cand. pæd. i pædagogisk psykologi.

Med de to ansættelser er chefteamet i Børn og Unge på plads, og gruppen vil være fuldtallig pr. 1. april. Pr. 1. februar tiltrådte Anne Merethe Løvmose som Børn og Unge-chef med ansvar for netværket for dagtilbud samt distrikt Syd, mens Stefan Møller Christiansen tiltrådte som ny netværkschef for skoler samt for distrikt Øst. Pr. 14. marts tiltræder desuden Susanne Hammer-Jakobsen som Børn og Unge-chef for netværket for sårbare børn samt distrikt Vest.

Frem til de sidste pladser i chefteamet bliver formelt fyldt ud, er chef for Strategi og Udvikling Helle Bach Lauridsen fungerende chef for distrikt Nord, chef for Pædagogik og Forebyggelse Ole Kiil Jacobsen er fungerende chef for distrikt Sydvest, mens chef for Økonomi og Administration Hardy Pedersen er fungerende chef for distrikt Vest.

Direktør i Børn og Unge Martin Østergaard Christensen ser frem til, at chefteamet nu samlet kan tage fat på at binde Børn og Unge sammen fra det enkelte barn til den øverste chefgruppe.

”Jeg er optaget af, at vi får bundet Børn og Unge sammen, og at vi koncentrerer os om det, som fylder og optager i skolerne, dagtilbuddene og klubberne; hverdagen, læringen og udviklingen for børn og unge i Aarhus. Med et fuldtalligt chefteam kan vi sætte fart på arbejdet, der også indebærer at vi er åbne og fortæller om det vi laver, så vi kan lære af hinanden,” siger Martin Østergaard Christensen.

Yderligere oplysninger:

  • Martin Østergaard Christensen, direktør for Børn og Unge, 2920 8001
  • Karina Møller, Børn og Unge-chef (fra 1. april), 5156 4598
  • Lisbet Schmidt Andersen. Børn og Unge-chef (fra 1. april), 2119 2334