Medom: Slut med diesel- og benzinbiler

Ifølge Aarhus Kommunes klimaplan skal al kommunal transport være fossilfri i 2030, og med sin beslutning skærper Thomas Medom indfasningen af den grønne transport.

Vi må alle lægge lodder i den vægtskål, der skal tippe Aarhus i en grøn retning. Det gælder både kommunen og borgerne. Det er et lille, men også meget konkret skridt i den rigtige retning, at vi nu stopper for indkøb af mindre benzin- og dieselbiler.
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge

I første omgang er det Børn og Unges mindre vare- og personbiler, som skal udfases. Teknologien i bilbranchen rækker i dag ikke til at skabe eldrevne minibusser og busser, som en flere dagtilbud, skoler og fritidsklubber har.

Vi er desværre begrænset af branchens muligheder, men det skal ikke hindre os i at prioritere den grønne udvikling. Vi skal altid købe hybridbiler og elbiler, hvor der ikke er konkrete forhold, som taler imod. Måske viser der sig andre teknologier, udviklingen går stærkt. Grønnere biler er ét skridt, en styrket offentlig transport kan være et andet. Hovedpointen er, at vi i Aarhus kan skubbe hårdere på, og det gør vi ved at prioritere grøn transport, hvilket jeg ser frem til at løfte ind i de kommende drøftelser om en ny klimaplan i Aarhus.
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge

Yderligere oplysninger
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, 2751 7961