Medom til ny regering: Vi vil se handling

”Det er tiltrængt og opløftende, at rygraden for en ny regering nu er på plads i form af en stærk, fælles forståelse. Vi kan se frem til masser af positive tiltag, som vil lette hverdagen for mange. Børn, forældre og medarbejdere kan se frem til minimumsnormeringer og mere uddannet pædagogisk personale i dagtilbud, i skolerne slipper de yngste elever lykkeligvis for nationale test, mens de bliver sat i bero for de ældste, og mulighederne for at udskyde skolestarten for eleverne styrkes. Det er områder, hvor vi fra Aarhus har haft en klar dagsorden.

Jeg ser det derfor som en håndsrækning til kommunerne på områder, hvor vi er under pres. Vi er klar til at sætte flueben ved en række ønsker, og jeg ser i den grad frem til, at der bliver sat handling bag ordene,” siger Thomas Medom.

Rådmanden påpeger, at Aarhus opretholder sin dispensationsansøgning om, at alle kommunens folkeskoler får mulighed for at fravælge nationale tests for alle elever.

”Unge er pressede nok i forvejen, så færre test og mindre måling og vejning er kun godt. Jeg er meget tilfreds med, at regeringen vil mindske præstationspresset på unge ved at se på færre karakterer og arbejde for andre former for feedback i hverdagen. Det er vi godt i gang med i Aarhus, hvor vi netop har et forsøg med karakterfri hverdag i gang. Samtidig glæder jeg mig over, at regeringen vil droppe vurderingen af uddannelsesparathed i 8. klasse og i stedet satse på bedre vejledning. Det er et positivt skridt henimod at arbejde for unges fremtid fremfor at give dem et alt for tidligt mentalt gok i nøden,” siger Thomas Medom.

Thomas Medom fremhæver også regeringens ambitioner om at skabe en social taxameterordning på tilskuddet til fri- og privatskoler.

”Det er helt afgørende, at privatskolerne påtager sig et langt større socialt ansvar, end de gør i dag. Det er både fornuftigt og retfærdigt at koble privatskolernes økonomi tættere sammen med det samfundsansvar, skolerne skal løfte. Vi har set en udvikling, hvor en stadig større del af de sociale udfordringer er blevet overladt til en trængt folkeskole, og den udvikling skal vendes nu. En stærk, robust og bredt favnende folkeskole er en helt afgørende for sammenhængskraften og for tilliden til hinanden i Danmark” siger Thomas Medom

Yderligere oplysninger

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, mobil 2751 7961