Rådmænd: Nye regler om skolefravær kan gøre udsatte børns liv dårligere

Det påpeger de to Aarhus-rådmænd Thomas Medom, Børn og Unge, og Kristian Würtz, Sociale Forhold og Beskæftigelse, i forbindelse med høring af nye regler om, at familier skal trækkes i børneydelse, hvis deres barn har mere end 15 procent fravær på et kvartal.

Ambitionen om at begrænse ulovligt fravær i skolerne er udmærket, men metoderne kan være ødelæggende. Hvis målet er at få eleverne i skole og samarbejde med forældrene, nytter det ganske enkelt ikke, at en skoleleder pålægges at træffe afgørelser, som rammer familierne økonomisk. Samtidig er der lagt op til en håbløs registrering af fravær, som fratager elever enhver tilskyndelse til at komme i skole, hvis de har sovet over sig, eller cyklen er punkteret på vejen.
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge

Kristian Würtz peger på, at et krav om en social underretning ved et ulovligt skolefravær på 15 procent i løbet af et kvartal, vil medføre både mere bureaukrati og tidsspilde, men værst: At sagsbehandlerne har mindre tid til de børn og unge, der reelt har brug for hjælp.

Selvfølgelig skal vi holde nøje øje med skolefraværet, men det afgørende er jo, at sanktionerne virker efter hensigten. Problemer i skolen er ofte et symptom på en social slagside, og i svære tilfælde er der grund til at frygte, at økonomiske sanktioner kan gøre en i forvejen svær situation endnu sværere for et sårbart barn eller en presset familie. Derfor vil de nye regler gøre ondt værre for nogle og samtidig påføre til tidsspilde i andre sager, eks. hvor kommunen allerede har iværksat støtte i familien.
Kristian Würtz, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Endnu en uhensigtsmæssighed i fraværsreglerne er, at antallet af skoledage varierer mellem kvartalerne. I tredje kvartal, hvor sommerferien ligger, vil familier derfor kunne få tilbageholdt børneydelse efter blot 4-5 dages ulovligt fravær. Dette risikerer at ramme vilkårligt og i forhold til mange familier urimeligt hårdt, påpeger rådmændene.

Yderligere oplysninger

  • Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, 27 51 79 61
  • Kristian Würtz, rådmand for Børn og Unge, 40 43 12 13